ROZHOVOR s Brianem Fosterem, konzultantem našeho projektu ROVNÝ START

Na stránkách ROMEA.CZ si můžete přečíst rozhovor s panem Brianem Fosterem, který je naším konzultantem v projektu ROVNÝ START, realizovaném z podpory Nadace Open society fund v Praze.

Projekt je zaměřen na práci s romskými dětmi a jejich rodiči v rámci včasné péče (0-6 let) tak, aby byly připraveny na vstup do vzdělávacích institucí. S rodiči zvyšujeme jejich rodičovské kompetence a podporujeme je, aby sami předávali dalším rodičům v komunitě své znalosti a dovednosti získané při aktivitách projektu. Projekt je zaměřen na děti a rodiče, žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Rozhovor najdete zde.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=1079