Dluhové poradenství v Občanské poradně v Šumperku

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE na detašovaném pracovišti v Šumperku poskytovala v roce 2017 svou činnost také v rámci projektu “Dluhové poradenství”. Nejčastější zakázkou byla pomoc s řešením exekucí, poradenství v oblasti hrozícího úpadku a v největší míře pak řešení úpadku podáním návrhu na insolvenci.

V exekučním řízení bylo poskytnuto celkem 47 intervencí, v oblasti insolvence to bylo 161 intervencí. 

V rámci projektu “Dluhové poradenství” jsme uskutečnili dvě besedy se studenty středních škol a dvě besedy pro veřejnost. Nejčastěji padaly dotazy na nezabavitelné věci v exekuci, obranu proti chybně vedenému exekučnímu řízení a dotazy ohledně podmínek insolvence.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=2421