Poznávací výlet v Brně

Díky grantovému programu Tesca „Vy Rozhodujete, my pomáháme“ se mohly děti z našeho Nízkoprahového zařízení zúčastnit poznávacího výletu do Brna. Nejprve naše kroky vedly do Muzea romské kultury, kde se děti mohly dozvědět nejen informace o historii a původu Romů, ale také si zahrát vzdělávací kvíz a poslechnout tradiční i moderní romskou hudbu. 

Po této návštěvě nás čekal hlavní bod celého výletu, a to taneční vystoupení v domově pro seniory Slunce.  Děti zde zatancovaly moderní i tradiční romské tance.  Program byl doplněn o zábavný vzdělávací kvíz, který měl pro seniory připraven náš pracovník. Seniorům se naše vystoupení velmi líbilo a děti sklidily za své vystoupení potlesk.

Po vystoupení nás čekala prohlídka Kostnice u sv. Jakuba, která je druhou největší kostnicí v Evropě a kde se nachází více než 50 tisíc kosterních pozůstatků. 

Náš výlet byl završen návštěvou Labyrintu pod Zelným trhem, kde jsem si mohli prohlédnout tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco  za finanční podporu našeho projektu: „Děti tančí a zpívají pro domovy pro seniory v Brně“.  

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=3829