Den otevřených dveří v NZDM Jílová

Dne 26.9. 2019 proběhl v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze, pobočka Jílová Den otevřených dveří. Děti si na tuto událost připravily divadelní představení pohádky „O perníkové chaloupce“ a taneční vystoupení romských i moderních streetových tanců. Na závěr celého programu se děti zapojily do výtvarných dílen, které pro děti připravili pracovníci nízkoprahového zařízení. Akce se konala v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pořádala Česká asociace streetwork.

Nízkoprahové zařízení na ulici Jílová bylo zřízeno na počátku letošního roku. V současné době toto zařízení navštěvuje více než 50 uživatelů. Pracovníci dětem pomáhají nejen se školní přípravou, ale také dětem pomáhají orientovat se v pravidlech slušného chování, rozvíjejí u dětí jejich základní dovednosti, pomáhají dětem začlenit se do skupiny vrstevníků a posilují jejich zdravé sebevědomí.

Děkujeme všem dětem a pracovníkům nízkoprahového zařízení za přípravu a aktivní zapojení se do této akce. 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=3986