Bambifest 2020

Dne 18. září se děti z našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež zúčastnily 6. ročník BAMBIFESTU, přehlídky dětských sdružení a organizací pracujícími s dětmi. Již tradičně jako každý rok probíhá tato přehlídka v Ostravě na loukách u Koliby v Bělském lese. Děti se do programu zapojily tanečním vystoupením, dívky zatančily 3 romské tance a kluci ji tradičně se připojili do programu ukázkou streetových tanců.  Po programu si děti mohly zasoutěžit a vyzkoušet střelbu na laserovou střelnici, zahrát si puzzle, vyzkoušet si oživování na figuríně nebo vědecké pokusy. Děti letos si také mohly zkusit házenou nebo gymnastiku. 

Všem dětem děkujeme za reprezentaci naší organizace :).

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu našeho projektu Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4997