Taneční vystoupení dětí na akci Lidé lidem 2022

Dne 23.6.2022 se děti z našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež účastnily tanečního vystoupení na akci Lidé lidem 2022 (12. ročníku přehlídky sociálních služeb a aktivit), která se konala v Komenského sadech v Ostravě. Děti si pro širokou veřejnost připravily pásmo romských i moderních tanců. Poprvé měly také možnost vystoupit i nejmladší tanečnice (7-10 let) s romským tancem, který si pečlivě připravovaly v našem nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze. Tanec je pro děti velmi oblíbenou aktivitou, díky projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2022 se mohou dívky a samozřejmě i chlapci zapojovat do tanečních aktivit a také tančit na veřejných vystoupeních. Tanec přináší dětem pocit úspěšnosti, vede je k disciplíně, vzájemné spolupráci, dobrému chování a zdravému sebevědomí. Děkujeme také všem rodičům, které děti na vystoupení doprovázejí a podporují je v těchto aktivitách.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=6348