Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

V úterý 8. října 2013 pořádala naše organizace, v rámci Týdně sociálních služeb ČR,  Den otevřených dveří na střediscích v Ostravě-Přívoze a o den později 9. 10. 2013 také v Šumperku.

Oproti minulým letům nás navštívilo opravdu mnoho lidí, kteří se zajímají o naše aktivity na poli sociálních služeb. Myslím, že pečlivě připravený a zajímavý program všechny návštěvníky zaujal.  Úspěch měl zejména seminář, který kolegyně z občanské poradny nazvaly „Riziko života
s dluhem“ – zúčastnilo se ho 22 osob.

Kromě studentů prvního ročníku Soukromé střední školy AHOL, obor sociální, správní a pečovatelská činnost byli našimi návštěvníky také zástupci Probační a mediační služby ČR, středisko Ostrava,  Slezské diakonie, Dlaň životu o. p. s., Magistrátu Statutárního města Ostravy, odbor sociálních věcí a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. K vzácným hostům patřil zejména  místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pan Tomáš Kuřec, kterého zajímala činnost naší sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO v lokalitě zadního Přívozu a beseda, kterou si připravil tým terénních sociálních pracovníků s názvem „Přednádraží  – jeho historie a budoucnost“.

Na našem středisku v Šumperku na nové adrese Lautnerova 1 strávily moje kolegyně terénních programů a občanské poradny příjemné, debatní dopoledne se zástupci jiných služeb a organizací. Ceníme si zejména přítomnosti místostarosty Města Šumperk, pana Ing. Marka Zapletala. Ten s námi strávil dvě hodiny a zapojil se do diskuse například ve věci sociálního bydlení ve městě.

Děkuji tímto všem návštěvníkům za to, že si nás udělali čas a zároveň děkuji celému týmu mým spolupracovníkům za bezvadnou prezentaci naší práce, která není lehká.

 

Fotky z akce naleznete zde: OstravaŠumperk

DSC01729

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=733