Měsíc červen v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze

Měsíc červen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze byl věnován tématu sportu a zdravému životnímu stylu. Pro děti si pracovníci připravili nejen sportovní aktivity a soutěže, ale také u dětí pracovali na zvýšení informovanosti o zdravém životním stylu. S dětmi se pracovníci zaměřili na palčivé téma kouření cigaret a konzumaci energy drinků. V rámci aktivity si děti mohly uvědomit jaké negativní následky může způsobit kouření cigaret v dětském věku a přemíra konzumace energy drinků.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 proběhly v měsíci červnu dvě významné akce. První z nich bylo završení ročníku 2022/23 v Don Bosco lize, Don Bosco liga je dlouhodobá soutěž v malé kopané pro chlapce do 15 let, kteří hrají fotbal pod hlavičkou různých neziskových organizací. Zápasy probíhají každou neděli v dopoledních a odpoledních hodinách. V roce 2022/23 se do Don Bosca ligy zapojil tým mladších hráčů Jekhetane B. Chlapci v tomto ročníku se obsadili na krásném 6. místě. 

Další sportovní aktivitou byla účast chlapců na Lize pro dorostence 2023, do které se zapojili chlapci, kteří navštěvují či dříve docházeli do našeho nízkoprahového zařízení v Ostravě-Přívoze. Chlapci byli velmi úspěšní a v jarní části této ligy vybojovali 1. místo.

30. června děti přinesly ukázat pracovníkům svá vysvědčení. Tato událost dala pracovníkům prostor s dětmi hovořit o tom, jaké známky je potřeba si příští školní rok zlepšit. Také pracovníci s dětmi hovořili o vysoké absenci ve škole. Znova byly dětem připomenuta školní povinnosti a pravidelná školní docházka. Jako pozitivní lze vyhodnotit to, že 95 % dětí postupuje do dalšího ročníku. Za nejlepší studijní výsledky byla oceněna Anička, David, Kevin a Patrik ze samými jedničkami a Radek, Laura, Otík a Eliška, kteří získali vyznamenání.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7390