Otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních od 4.9.2023

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům našich Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, že od pondělí 4.9. 2023 se vracíme ke standardní otevírací době.

Otevírací doba je opětovně doplněna o individuální konzultace, při kterých mohou děti a mládež řešit své problémy s pracovníky podle svých individuálních potřeb. Pracovníci se takto mohou uživatelům věnovat intenzivněji při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Otevírací doba v NZDM Přívoz

 

Naše nízkoprahová zařízení jsou určena pro děti a mládež, od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

Otevírací doba v NZDM Poruba

Činnost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v našich nízkoprahových zařízeních je především zaměřena na zmírnění či alespoň částečné omezení nepříznivé sociální situace uživatelů. Pracovníci uživatelům poskytují následující činnosti a aktivity:

 • rozhovory a besedy na různá témata (kriminalita, šikana, záškoláctví, zdravý životní styl apod.),
 • pomoc a podporu k zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností, pomoc s výběrem či přestupem na jinou školu,
 • podporující činnosti a nácvik, jak si získat a vycházet s kamarády a lidmi okolo nás (např. chování a vystupování na veřejnosti, nácvik komunikace při řešení konfliktů),
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (rozhovory a nácvik, jak jednat s institucemi, pomoc s vyřízením dokladů, pomoc se sepsáním životopisu apod.),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy a vystupování na veřejných akcích apod.),
 • doprovody při jednáních (OSPOD, škola, lékař, apod.),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • sportovní, hudební a výtvarné aktivity,
 • podporu při realizaci aktivit,
 • nácvik pracovněvýchovných činnosti (vaření apod.),
 • bezpečný prostor pro trávení volného času s vrstevníky.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7465