Měsíc srpen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Téma měsíce srpna v našem nízkoprahovém zařízení bylo zaměřeno na produktivní trávení volného času dětí. Pro děti byly připraveny aktivity, které měly za cíl představit správné trávení volného času. Pracovníci s dětmi vedli diskuze a rozhovory, které byly zaměřeny na správné trávení volného času s kamarády či trávení volného času po otevírací době nízkoprahového zařízení. 

Mezi neméně důležité aktivity měsíce srpna patřilo i zopakovaní si správného určování času. Jelikož mají dětí s tímto potíže, tak si pracovníci pro děti připravili aktivity, při kterých si procvičovaly znalost nejen digitálních ale i ručičkových hodin.

V další aktivitě si pracovníci společně s dětmi zopakovali informace o tom, jakou funkci má klíčový pracovník (jaké jsou jeho úkoly a jak s dětmi může efektivně pracovat na zmírnění jejich nepříznivé sociální situace).

Závěrem měsíce proběhla beseda o tom, jak se správně připravit na školu (např. jak si nachystat pomůcky do školy či jak dodržovat pravidelnou školní docházku). 

V rámci projektových dnů děti z našich nízkoprahových zařízení mohly navštívit Muzeum romské kultury v Brně. Následující den jsme navštívili Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Děti měly také příležitost navštívit gotický hrad Pernštejn.

Další aktivita projektových dnů se týkala návštěvy Hasičského muzea města Ostravy. Cílem návštěvy bylo přiblížit dětem práci hasičů. Děti měly příležitost si prohlédnout ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra či shlédnout ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou.

Poslední prázdninový týden byl pro děti připraven výlet na zámek Hradec nad Moravicí. Cílem tohoto projektového dne bylo umožnit návštěvu tohoto historického místa a seznámit se s dějinami zámku.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2022 probíhaly tréninky ve streetových tancích a také fotbalové aktivity.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7482