Workshop romského tance pro děti z Nízkoprahového zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě

,, Tanec je cesta jak se navrátit zpátky k tradičním kořenům. Je to cesta k osvobození, radostí a lásky. Sdílíme ho spolu navzájem.“

Ve středu 30. srpna 2023 v odpoledních hodinách se v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě  konal dvouhodinový intenzivní workshop romských tanců pod vedením lektorky tance Veroniky Kačové. Workshopu se zúčastnilo celkem  deset dívek z Ostravy a z Hanušovic a dvě dospělé pracovnice služby. Na úvod se dívky seznámily s obsahem a poznáním romské vlajky, který pak praktikovaly v romském tanci. Naučily se pracovat se širokou, dlouhou romskou sukní a romským šátkem. Zjistily, jakým jiným způsobem se dá tanec pochopit a navnímat. Hledaly svůj skrytý temperament, lásku k tanci a sílu projevu. Následovala taneční průprava a krátká choreografie, která se skládala ze sedmi prvků, kterou pak společně procvičovaly na různý rytmus, a to od pomalého až po rychlý. Taneční aktivity hrají důležitou roli v nízkoprahových zařízeních. Dívky berou tanec jakou součást svého volného času a chtějí ho plnohodnotně využít. Tanec pozitivně přispívá k mezilidským vztahům mezi sebou navzájem a snižuje rizika problému ve vyloučených lokalitách. Závěr programu všem zúčastněným přinesl lepší náladu, relaxaci, vyšší sebeúctu, inspiraci, spolupráci a pokoru. Dívky z nízkoprahu SPOLEČNĚ-JEKHETANE si odnesly nové dovednosti a poznatky o romském tanci a jeho hodnotách.

Tanec je cesta jak se navrátit zpátky k tradičním kořenům. Je to cesta k osvobození, radostí a lásky. Sdílíme ho spolu navzájem. Děkuji všem za účast a nejkrásnější zážitek, který zanechal taneční workshop romského tance.

Napsala: Veronika Kačová

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7497