🍀Výběrové řízení v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě 🍀

Hledáme nového pracovníka do našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě  https://www.facebook.com/nzdmspolecnejekhetane.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7542