Měsíc říjen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Měsíc říjen byl v našem nízkoprahovém zařízení zaměřen na téma prevence šikany. Dětem pracovníci vysvětlovali, jak šikanu rozpoznat, jaké jsou její znaky a především, jaké je její nebezpečí. S touto problematikou také souvisely diskuze a besedy na téma asertivního chování a utužení kamarádství mezi dětmi.

V tomto měsíci bylo i aktuálním tématem řešení bezpečnosti v našem nízkoprahovém zařízení. Dětem byla připomenuta pravidla chování v zařízení i mimo něj. Pozornost byla věnována i pravidlu, které zakazuje nošení jakýkoliv nebezpečných předmětů a zbraní do našich zařízení. S dětmi pracovníci vedli rozhovory ohledně nebezpečí nošení nožů, klacků a boxerů.

Mimo výše uvedená témata si pracovníci pro děti připravili výtvarné aktivity (podzimní tvoření, výroba draků). Velice oblíbenou aktivitou byla i aktivita přípravy nejrůznějších pokrmů (zapékané těstoviny, smažené řízky). Děti se při této aktivitě naučily nejen, jak postupovat dle receptu, ale také, jak vzájemně spolupracovat, domlouvat se na postupu a dodržovat zásady bezpečnosti při práci v kuchyni. 

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 proběhla taneční soutěž Terne čercheňa 2023 (Mladé hvězdy), která se konala v Hranicích. Dívky z našich nízkoprahových zařízení soutěžily ve dvou kategoriích, a to v klasickém a moderním tanci. 

Tento měsíc také chlapci pokračovali ve fotbalových trénincích v tělocvičně na ZŠ Přemysla Pittra. Tréninky jsou vedeny nejen za účelem posílení kondice a zlepšení techniky ve fotbale, ale také na rozvoj kooperace chlapců v týmu, fair play a kamarádství.

Taneční skupina A.D.S. company se v tomto měsíci účastnila 2 postupových soutěží zemské ligy Czech dance masters. Tyto postupové soutěže se konaly v Brně a Prostějově. Tanečníci se na soutěže pečlivě připravovali a jejich píle byla odměněna skvělými výsledky. Je potřeba vyzdvihnout 1. místo našeho nejmladšího tanečníka Ládi, a to v dětské kategorii hip-hopu. Při druhé postupové soutěži získal ve stejné kategorii 2. místo. Dalším velkým úspěchem je 3. místo  Davida T. v kategorii hip hop junioři.

Na konci října byl pro děti připraven projektový den, který se konal v Kopřivnici.  Děti zde měly příležitost si prohlédnout Technické muzeum TATRA, a to konkrétně sbírku osobních automobilů, kterými se automobilka TATRA zapsala do světových dějin automobilismu 20. století. Významným bodem projektového dne byla i prohlídka  historického vlaku Slovenská strela.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7552