Interaktivního koncert s Oranem Etkinem

Dne 2.4.2024 se děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnily interaktivního koncertu s Oranem Etkinem, který proběhl v rámci jubilejního 10. ročníku Mladí ladí dětem. Tentokrát Etkin i s kapelou zahrál v ostravském Parníku. Celý koncert byl postavený na hudební metodě Timbalooloo, která je vhodná především pro děti od 3 do 10 let. Díky této metodě se děti mohly do všech skladeb zapojit a dozvědět se spoustu zajímavých věcí ze světa hudby!
 
Interaktivní koncert umožňuje dětem vnímat hudbu skrze jejich fantazii. Pomocí zábavných her, příběhů a písní Oran Etkin ukazuje, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Děti se samozřejmě do představení aktivně zapojují, nemusí znát hudební teorii ani hrát na jakýkoliv nástroj. „Dítě je schopné mluvit plynule jazykem hudby, aniž by se muselo zamýšlet nad gramatickými pravidly,“ říká k workshopu sám Oran Etkin.
 
 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7720