Měsíc březen v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze

Měsíc březen byl v našem nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze zaměřen na téma komunikace v mezilidských vztazích. Pracovníci pro děti připravili aktivity a vzdělávací hry, které měly za cíl si správné osvojit asertivní komunikaci. K tomuto tématu proběhla beseda ohledně správné komunikace dětí k vrstevníkům i dospělým. Pozornost byla věnována i správné komunikaci dětí k učitelům ve škole.

Mezi oblíbené aktivity v našem nízkoprahovém zařízení patří i kreativní tvoření a vyrábění. Tentokrát si děti za pomocí pracovníků vytvořily sádrové odlitky velikonočních vajíček a zajíčků, které následně vybarvily akrylovými a temperovými barvami. Díky těmto aktivitám u děti pracovníci mohou podporovat jejich trpělivost, samostatnost a snahu dotáhnout aktivitu do konce. Výtvarné aktivity podporují kreativitu, rozvíjí jemnou motoriku a hlavně přináší dětem radost.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2024 proběhly dva fotbalové turnaje, „O pohár ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova“ které byly rozděleny do dvou věkových kategorií, a to na mladší hráče (1.-5. třída) a starší hráče (6.-7. třída).  Tyto sportovní aktivity přispěly nejen k produktivnímu trávení volného času dětí a mládeže, ale také k upevnění týmové spolupráce, k posílení dodržování pravidel a fair play. Celkově se do turnajů zapojilo 16 chlapců z našeho nízkoprahového zařízení.

V tanečních aktivitách probíhaly pravidelné tréninky. Důraz při nácviku tanců byl kladen na vzájemnou spolupráci dětí a posílení kamarádských vztahů. Tento měsíc zároveň proběhl Velikonoční pohár SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2024 ve stolním tenise.

O jarních prázdninách se děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnily poznávacího výletu do Kopřivnice. Děti se nejprve zúčastnily prohlídky nákladních automobilů v Technickém muzeu Tatra. Poté jsme se přesunuli do Muzea Fojtství. Zde se děti dozvěděly základní informace o historii města Kopřivnice. Zde byla dětem rovněž nabídnuta prohlídka výstavy velikonočních vajíček a pohlednic. Poslední etapa poznávacího výletu zahrnovala prohlídku Lašského muzea. Zde jsme zhlédli expozici čtyřnásobného olympijského vítěze ve vytrvalostním běhu Emila Zátopka.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7740