Měsíc duben v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

V měsíci dubnu v našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež probíhaly aktivity, které byly zaměřeny na zvýšení informovanosti ohledně města Ostravy a České republiky. Dětem pracovníci vysvětlovali, proč je důležité znát svou adresu a dobře se orientovat v místě bydliště. Děti a mládež měla také příležitost si prověřit své znalosti v rámci vzdělávacího kvízu o České republice.

Dne 5.4.2024 proběhla v našem nízkoprahovém zařízení beseda na téma, jak se chovat k domácím mazlíčkům, a to především psům a kočkám. Pozvání k této besedě přijala p. Anna Měrková, která provozuje zvířecí útulek Mazlíci v nouzi. Hlavní činností útulku je pomáhat domácím mazlíčkům, kteří neměli v životě štěstí a dostali se do nouze. Zvířátkům se tak dostane pomoci v jejich těžké situaci, je jim poskytnut azyl, léčba a poté jsou nabízena do dobrých rukou. Cílem besedy bylo dětem představit, jak se správně chovat k domácím mazlíčkům a také zvýšit informovanost o tom, jakou péči zvířata potřebují (správná strava, vycházky, očkování apod.). S dětmi zároveň proběhla diskuze, co dělat v případě podezření na týrané psy a kočky.

Na závěr měsíce proběhla beseda s názvem: „Jak se orientovat ve svém životě“, při které bylo s dětmi diskutováno o správných rozhodnutích v životě (vhodná volba vzdělání a zaměstnání, založení rodiny).

V tomto měsíci rovněž pracovníci dětem pomáhali s přípravou na vyučování a vedli s nimi rozhovory nejen o nutnosti pravidelné školní docházky a dobrého prospěchu, ale také o slušném chování ve škole a zvláště k slušnému chování k učitelům. Se staršími uživateli pracovníci řešili nutnost vyřízení si občanských průkazů a také povinnost si platit zdravotní pojištění, pokud nepracují na smlouvu nebo nejsou vedeni na Úřadu práce.

Kluci i holky si v tomto měsíci rovněž vyzkoušeli připravit různé pokrmy, jako je např. smažený sýr s hranolkami a čokoládové pochoutky. Díky této aktivitě se děti učí, jak připravit jídlo dle receptu a vzájemně při přípravě s ostatními spolupracovat.

Další oblíbenou aktivitou v tomto měsíci bylo výtvarné tvoření a vyrábění. Tentokrát děti tvořily barevné jarní květiny, starší děti si zkusily graffiti.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2024 v tomto měsíci rovněž probíhaly aktivity streetových tanců. Ty jsou vedeny zkušenou lektorkou, která u dětí podporuje nejen smysl pro taneční pohyb, ale také smysl pro disciplínu a vzájemnou spolupráci mezi sebou navzájem. Chlapci se zapojily do pravidelných tréninků ve fotbale. I u nich pracovníci usilují o to, aby správně dokázali pracovat se svými emocemi, dokázali hrát fair play a uměli přijmout i případnou porážku.

V rámci hudebních aktivit se děti zapojily do zpěvu lidových písní za doprovodu kláves a také si zkusily zahrát na kytaru, perkusní nástroje, bubínky, flétnu a xylofon. Dne 2.4.2024 se děti z našich nízkoprahových zařízení zúčastnily interaktivního koncertu s Oranem Etkinem, který proběhl v rámci jubilejního 10. ročníku Mladí ladí dětem. Tentokrát Etkin i s kapelou zahrál v ostravském Parníku. Celý koncert byl postavený na hudební metodě Timbalooloo, která je vhodná především pro děti od 3 do 10 let. Díky této metodě se děti mohly do všech skladeb zapojit a dozvědět se spoustu zajímavých věcí ze světa hudby.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7780