Poskytujeme

Naše organizace, poskytuje 4 sociální služby a kulturní, vzdělávací a jiné doprovodné aktivity. Mezi další aktivity patří realizace kulturních (festivaly, výstavy), sportovních (sportovní turnaje), multikulturních aktivit (multikulturní vzdělávání) a finanční vzdělávání (dluhové poradenství). Služby jsou zaměřeny na uživatele sociálně vyloučené zejména z důvodů etnických, rasových a finančních.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=13

Jak se zachovat při mimořádné situaci v průběhu poskytování služby

V přiloženém dokumentu najdete výčet některých mimořádných situací, které při poskytování služby v naší organizaci nebo při pobytu v budově naší organizace mohou nastat, a pokyny, jak přispět k úspěšnému vyřešení těchto situací. Nouzové a havarijní situace – jak se zachovat

Občanská poradna

Poslání služby Občanská poradna poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby uživatelé byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání. Posláním služby …

Terénní programy

KLUB-KO – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež