Return to Kontakty

Kontakt OSPOD

V případě, že chcete projednávat věc, týkající se sociálně právní ochrany dětí kontaktujte prosím:

  • 725 119 661, rodina@jekhetane.cz – Lenka Martišová
    • KLUB-KO – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 0-15 let v Ostravě – Přívoze (záležitosti týkající se rodičů a dětí nebo dětí od narození do zahájení školní docházky)
  • 725 487 228, nizkoprah@jekhetane.cz – Bc. Lenka Adámková
    • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (záležitosti týkající se problémů dětí ve věku školní docházky 6 – 18 let)

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=1384