Humanitární pomoc

Poslední aktualizace k  1. 2. 2022.

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V NOUZI

Co je potravinová a materiální pomoc? 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. spolupracuje dlouhodobě s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. a  také s Potravinovou bankou v Olomouckém kraji, z. s. Na základě této spolupráce získáváme zdarma potraviny, drogérii a jiné věci denní spotřeby, které dále darujeme potřebným lidem.

Co musíte vědět o potravinové a materiální pomoci? 

Některé potraviny, které Vám darujeme, mají krátkou dobu spotřeby a někdy i trvanlivosti. Darované potraviny si u nás nemůžete vybrat, protože nejsme obchod s potravinami. Darovat Vám můžeme jen takové potraviny nebo jiné zboží, které máme právě ve skladu. Na poskytnutí potravinové a materiální pomoci není zákonný a ani jiný nárok.

Kdo nás může o potravinovou a materiální pomoc požádat?

Potravinová a materiální pomoc je určená především uživatelům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE o. p. s., kteří se ocitnou v mimořádně nepříznivé sociální nebo životní situaci.  Za takovou situaci považujeme např. nezaviněný výpadek dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, neočekávaný, nutný výdaj uživatele, neočekávanou změnu sociální situace, apod.

O potravinovou a materiální pomoc nás může požádat i osoba, která není uživatelem námi poskytovaných sociálních služeb, za podmínky, že její žádost doporučí dávkový pracovník úřadu práce, sociální pracovník odboru sociálních věcí nebo sociální pracovník s námi spolupracujících organizací.

Jak si můžete o potravinovou a materiální pomoc požádat? 

Pokud jste uživatelem námi poskytovaných sociálních služeb, můžete se obrátit:

  • s žádostí přímo na svého klíčového pracovníka – osobně v terénu nebo v otevíracích hodinách
    na středisku služby,
  • s žádostí přímo na pověřeného pracovníka pro potravinovou a materiální pomoc – telefonem nebo mailem

Pokud nejste uživatelem námi poskytovaných sociálních služeb:

  • zavolejte našemu pověřenému pracovníkovi pro potravinovou a materiální pomoc, který s Vámi domluví další postup,
  • obraťte se na svého dávkového pracovníka na úřadu práce, na sociálního pracovníka městského úřadu nebo na sociálního pracovníka neziskové organizace, se kterými spolupracujete s žádostí, aby se s námi, ve věci Vaší žádosti o potravinovou a materiální pomoc, spojil – telefonicky nebo mailem.
  • prvotní kontakt s Vaším sociální pracovníkem, je zpravidla telefonický, dále od něj vyžadujeme zaslání doporučujícího, informativního mailu s udáním jména a příjmení
    a počtu osob, žijících ve společné domácnosti s žadatelem a event. přibližný věk dětí, pro které má být potravinová a materiální pomoc vydána (jednotlivec, partneři, rodina s dětmi apod.). 

 

Kdo u nás rozhoduje o poskytnutí potravinové a materiální pomoci?

O poskytnutí potravinové a materiální pomoci rozhoduje pověřený pracovník organizace, po vyhodnocení aktuální sociální situace žadatele. Ve sporných případech, kdy má pověřený pracovník pochybnosti o důvodech a potřebnosti žadatele nebo v případech dřívějšího prokazatelného zneužívání potravinové a materiální pomoci, konečné rozhodnutí vydá ředitelka organizace.

Pověřenými pracovníky organizace pro potravinovou a materiální pomoc jsou:

V Ostravě: mobil 775 795 929, potravinovapomoc@jekhetane.cz 

Pomoc vydáváme po předcházející dohodě pouze ve čtvrtek od 13:00 – 16:00 hod.

na adrese: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz 

 

V Šumperku: Bc. Karel Diro, mobil 725 011 552, teren.sumperk@jekhetane.cz

Pomoc vydáváme vždy po předcházející dohodě na adresách:

Hlavní tř. 13/3 v Šumperku a Školní 199 v Hanušovicích. 

Mimo domluvenou dobu výdeje, o víkendech a svátcích není možné potravinovou
a materiální pomoc vydat!

Jak často je možné nás požádat o potravinovou a materiální pomoc?

O potravinovou a materiální pomoc je možné požádat zpravidla 1x v měsíci. V odůvodněných případech je možné požádat i více krát v měsíci. O vícečetné podpoře v průběhu jednoho měsíce rozhoduje pověřený pracovník pro potravinovou a materiální pomoc. 

Potravinová a materiální pomoc a GDPR

Potravinová a materiální pomoc nemůže být poskytována anonymně. Za účelem evidence četnosti a míry podpory jednotlivcům a rodinám, případně k zabránění jejímu zneužívání nebo nadužívání, zpracováváme tyto osobní údaje – jméno, příjmení, počet osob ve společné domácnosti, věk nezletilých dětí v rodině.

Co uděláme, když zjistíme, že je potravinová a materiální pomoc zneužívána?

Zjistíme-li, že byla potravinová a materiální pomoc námi darována jednotlivci, nadužívána nebo zneužívána, budeme konkrétní situaci řešit s obdarovaným individuálně. Upozorňujeme, že v každém takovém případě přistoupíme k omezení darování potravin jednotlivci na určitou dobu nebo i trvale.
O sankcích rozhoduje ředitelka organizace a vedoucí pobočky organizace v Šumperku.

 

Jsme členy Potravinové banky Ostrava, z.s. a členy Potravinové banky v Olomouckém kraji, z. s.

Potravinová banka Ostrava, z. s.

FEAD_MPSV_RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plakát FEAD_ POMPO II

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=1688