Zpět na Poskytujeme

Jak se zachovat při mimořádné situaci v průběhu poskytování služby

V přiloženém dokumentu najdete výčet některých mimořádných situací, které při poskytování služby v naší organizaci nebo při pobytu v budově naší organizace mohou nastat, a pokyny, jak přispět k úspěšnému vyřešení těchto situací.

Nouzové a havarijní situace – jak se zachovat

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=1723