Podpora školního stravování 2019

Projekt S obědem je škola veselejší

 

Projektové aktivity realizujeme od roku 2016 s finanční podporou MŠMT ČR. 

Díky tomuto projektu mělo od května do prosince 2016 celkem 128 žáků z 12 základních škol v Ostravě a na Šumpersku zajištěno stravování formou obědů ve školní jídelně, tj. o 78 dětí více, než jsme původně předpokládali.

U 60 % žáků díky tomu došlo ke zlepšení jejich školní docházky.

Realizací tohoto projektu zvyšujeme školní úspěšnost dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V projektových aktivitách pokračujeme i roce 2017.

Informace o projektu naleznete i v článku S obědem je škola veselejší.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Balabánová, 724 065 799, email: jekhetane@jekhetane.cz

 

SGH_Logotype_CZ

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=2154