ROMSPIDO 2019

Projekt „Příprava romských děti a děti ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb“,

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185
Žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci

 

Cílem projektu realizovaného od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2019 je práce s dětmi ve věku 3–6 let, které nenavštěvují mateřskou školu, působení na jejich emoční dozrávání a socializaci a také jejich předškolní vzdělávání v duchu Montessori pedagogiky tak, aby tyto děti zvládly přechod do základní školy a byly v ní úspěšné. Bude využívána i metoda Feuersteinovo instrumentální obohacování (Učíme se učit).

Cílem projektu je zapojení marginalizovaných skupin (hlavně Romů) do všech úrovní vzdělávací soustavy: předškolní vzdělávání (pomocí neformálních center), prevence školní neúspěšnosti na ZŠ (pomocí neformálních klubů pro volnočasové aktivity) a podpora školní úspěšnosti na SŠ. Specifikum projektu je rozvoj dobrovolnictví a zohlednění spirituality. Do osvědčené metodiky projekt přináší inovativní prvky. Rozvíjí již fungující struktury a staví na zapojení církevních struktur.

Tento projekt realizujeme v Hanušovicích jako partner Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Partnery projektu jsou: Olomoucký kraj, Město Olomouc, ZŠ sv. Voršily v Olomouci, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Církevní MŠ v Olomouci, ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Přerově, Charita Olomouc, Člověk v tísni, o. p. s., P-centrum, spolek, Ester z. s. Dále projekt spolupracuje s dalšími mateřskými, základními a středními školami na území Olomouckého kraje.  

O projektu se dočtete také zde: Institut sociální zdraví UPOL, Hanušovické noviny 11/2016 (str. 7)

opvvvinstitut-socialniho-zdravi-upol

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=2160