Zpět na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Projekt „Primární prevence v lokalitě „Jílová““

V roce 2018 naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. otevřela centrum pro děti a mládež na ulici Jílová č. 36 v Ostravě-Přívoze. Centrum je otevřeno od 13-17 hod. od pondělí do čtvrtka a navštěvovat jej mohou děti od 7 do 18 let. Naše centrum je zaměřeno především na realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež z místní lokality.

Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018

Vyhodnocení projektu: 

V květnu 2018 jsme pro děti z této lokality otevřeli na ulici Jílové 36 v Ostravě-Přívoze volnočasové centrum, kde mohly docházet děti ve věku od 7 do 18 let. Zajistili jsme jim řádné zázemí, kde se mohly scházet a trávit smysluplně svůj volný čas, neboť v okolí se nenacházelo žádné nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a z finančních důvodů nemohly tyto děti ani navštěvovat placené zájmové kroužky. Pro děti jsme nejprve připravili aktivity v nově zřízeném volnočasovém centru a v blízkém okolí. Jednalo se o různé sportovní hry, hudební a pěvecké soutěže, vzdělávací programy a pro velký zájem jsme začali i s přípravou na školní vyučování. V prvním měsíci otevření centra pro děti na ulici Jílová navštívilo centrum 85 dětí opakovaně. Pracovníci evidovali celkem v měsíci květnu 486 kontaktů.

Každodenní program na Jílové zahrnoval školní přípravu a kreativní aktivity (malování, vyrábění), které mají děti v oblibě, protože se nebojí vyjádřit svou fantazii touto formou. Jednou až dvakrát týdně se konaly sportovní soutěže (míčové hry, opičí dráha, střílení z luku, štafeta). Velmi oblíbené byly také kolektivní hry (vědomostní, strategické), které u dětí rozvíjí nejen jejich vzdělanost, ale i schopnost umět prohrávat a být tolerantní vůči ostatním.

Vzhledem ke špatné finanční situaci rodin, které v této lokalitě bydlí, děti žijí svůj život ,,na ulici“. Připravili jsme pro ně řadu výletů a akcí mimo tuto lokalitu. Velký úspěch měl výlet do Bohumína, kde děti navštívily Mauglího stezku a Aquacentrum Bohumín. Tento výlet byl odměnou pro děti, které docházely do centra pravidelně a aktivně se podílely na programu centra. Dalším výletem byl Landek park, kde se děti seznámily s historií těžebního průmyslu v Ostravě. Akce v Ostravě-Zábřehu pod názvem Bambiriáda byla také jednou z možností, jak se setkat s dětmi z jiných volnočasových organizací a navázat nová přátelství.

Chlapci žijící v této lokalitě nejvíce zajímal fotbal, ale nebyl prostor, kde by se mohli dále rozvíjet a trénovat. V této lokalitě není žádné hřiště ani místo k trénování. Tento problém byl řešen i na Multidisciplinárním týmu města Ostravy. Chlapci se nejprve zúčastňovali fotbalových tréninků v tělocvičně na Základní škole Waldorfská. V průběhu roku vzniklo ,,hřiště“ na ulici Jílová z betonového plácku, kde děti pomáhaly na opravě a úklidu hřiště. Děti měly příležitost zabojovat na turnajích v průběhu dalších měsíců, z kterých získaly první zkušenosti s jinými týmy. Zúčastnily se fotbalového turnaje Armády spásy O zlatý míč Šumbarku a dalších turnajů konaných v Ostravě a v blízkém okolí Ostravy. Díky velkému zájmu se vytvořil v září 2018 nový tým FC Jílová a následně druhý tým mladších hráčů FC Jílová B. Jeden z turnajů se konal na nově vytvořeném hřišti na ulici Jílová.

Další aktivitou byly taneční tréninky tanečního stylu hip hop a elektro-boogie, které byly realizovány v centru na Jílové pod vedením trenérky Adriany Adámkové, která některé děti připravila na soutěže majoritní společnosti. V září a v říjnu 2018 se děti zúčastnily nominačních soutěží v Brně, kde si vybojovaly účast na mezinárodní soutěže. V říjnu 2018 se jeden z chlapců bydlících na ulici Jílové zúčastnil Mistrovství světa v hip hopu, které se konalo v Polsku v Kielcích, kde reprezentoval Českou republiku. V listopadu se i další chlapci zúčastnili Mistrovství světa v tanečních disciplínách v Liberci. Z těchto mezinárodních soutěžích přivezli 3 zlaté medaile a tituly Mistrů světa pro rok 2018, 2 stříbrné medaile. Stanislav Kašo, který bydlí na Jílové, vyhrál titul Mistra světa v urban street dance dětské věkové kategorie. Svými úspěchy si chlapci vybojovali nominaci na příští Mistrovství světa, které bude probíhat v Německu na podzim roku 2019 a i díky tomuto projektu se mohli stát nejlepšími tanečníky České republiky a řádně reprezentovat statutární město Ostravu i celou Českou republiku. Dívky se účastnily tanečního vystoupení v domovech pro seniory po celé České republice. Natálie Holubová, která bydlí na ulice Jílová, měla také jedinečnou příležitost vystoupit společně s chlapci na akci Setkání vzájemného porozumění s takovými hvězdami jako je Jan Bendig nebo Radek Banga.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=2762

Fotbalový tým – FC Jílová

Vzniká nový fotbalový tým, který bude spadat pod NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Každou neděli budou zápasy na fotbalovém hřišti Don Bosco. Hrát mohou kluci i holky, které jsou narozené v letech 2004, 2005, 2006, 2007.  Tréninky budou probíhat na Základní škole Waldorfská, ulice Na mlýnici, Ostrava – Přívoz a to každé pondělí a čtvrtek od 15 hod. …