Zpět na O nás

Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a jako taková je správcem osobních údajů subjektů.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. popisuje interní směrnice o naplňování povinností vyplývajících z příslušné právní úpravy včetně obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (dále také jako „GDPR“).

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. provádí všechny úkony zpracování osobních údajů uvědoměle za jasně definovaným účelem a na základě některého z právních titulů vyjmenovaných v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, a jde-li o citlivé údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), v čl. 9 odst. 2 nařízení GDPR.

1. ZPRACOVÁVÁME A CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE VČETNĚ ÚDAJŮ CITLIVÝCH

2. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (DÁLE JEN ORGANIZACE) JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3. ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE TĚCHTO FYZICKÝCH OSOB

4. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A V JAKÉM ROZSAHU

5. Z JAKÉHO PRÁVNÍHO TITULU A ZA JAKÝM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

6. PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE ŘÍDÍME TĚMITO ZÁSADAMI

7. JAK MÁME ZABEZPEČENU OCHRANU OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ

8. DODRŽUJEME POVINNOST MLČENLIVOSTI O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH NA JEJICH OCHRANU

9. KAŽDÁ FYZICKÁ OSOBA MÁ SVÁ PRÁVA, KTERÁ JÍ POMOHOU JEJÍ OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNIT

10. KDE MÁME ULOŽENY VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTY K GDPR A KAM SE LZE OBRACET S DOTAZY, ŽÁDOSTMI, STÍŽNOSTMI, KTERÉ SE TÝKAJÍ ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=2783