Return to Projekty

Projekty 2019

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2019

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Moravskoslezském kraji.

Účelem dotace je podpora realizace  4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy:

 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 • Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 • KLUB-KO
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

sym_logo_m – kopie

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

Neinvestiční účelová dotace v oblasti sociální péče na zajištění poskytování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy

Projekty:

 • Terénní programy 2019 – zajištění poskytování sociální služby terénní programy. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/42, Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2019 – zajištění poskytování sociální služby odborné sociální poradenství. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Dělnická 387/20, Ostrava-Poruba; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • NEVO DROM – NOVOU CESTOU 2019 – zajištění poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Místo realizace: Božkova 969/65, Ostrava-Přívoz; Dělnická 387/20, Ostrava-Přívoz, Jílová 36, Ostrava-Přívoz; Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • KLUB-KO 2019 – zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Místo realizace:  U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz;  Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • Blíže k lidem 2019 – aktivita je zaměřena na dobrovolnictví a potravinovou a jinou hmotnou pomoc. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/42, Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.

Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava_lg

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2019

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Olomouckému kraji.

Cílem dotace je zajištění běžného provozu 3 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území ORP Šumperk:

 • terénní programy
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (KLUB-KO)
 • odborné sociální poradenství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku)

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

Projekt: „Ostrava podporuje tanec“

Účelová dotace na náklady spojené s realizací projektu: „Ostrava podporuje tanec“.

Více informací 

Ostrava_lg-e1406553213512

Termín realizace: 1.4.2019 – 16.12.2018

 

Neinvestiční dotace z rozpočtu města Hanušovice

Účelem poskytnutí dotace je spolufinancování služby Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území města Hanušovice. případně poskytování terénní formy služby Občanské poradny v roce 2019.

 

Projekt: S obědem je škole veselejší

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cílem projektu je

 • Podpořit školního stravování sociálně znevýhodněných žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci.
 • Navázat v rámci projektu účinnou spolupráci se základními školami a zařízeními školního stravování.
 • Formou terénní sociální práce působit na rodiče dětí zařazených do projektu a přesvědčovat je o nutnosti pravidelného stravování v průběhu dne.
 • Napomoci ke zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci.

 

SGH_Logotype_CZ

Termín realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=3586