Projekt: Ostrava podporuje tanec

Účelová dotace na náklady spojené s realizací projektu: „Ostrava podporuje tanec“.

Termín realizace: 1.4.2019 – 16.12.2019

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Cílem našeho projektu je umožnit dětem ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě rozvíjet svůj pohybový talent, prožít úspěch a podpořit jejich začlenění do většinové společnosti. Náš projekt chceme zaměřit na rozvoj přirozeného talentu dětí, posílit jejich volní vlastnosti, naučit je pravidelnosti, důslednosti a dochvilnosti. Vést děti k překonávání překážek. Naši klienti jsou ve zvýšené míře ohroženi chudobou a rizikovými jevy. Tyto děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily nebo s jakou barvou pleti. Navíc je vzhledem k jejich etnickému původu odmítají podporovat i sponzoři. Chceme, aby se mohly zúčastnit nominačních soutěží, Mistrovství České republiky, reprezentovat řádně Ostravu a Českou republiku na Mistrovství světa.

Časový harmonogram soutěží:

      Mistrovství ČR WADF, červen 2019, Jablonec nad Nisou

  1. nominační soutěž, září, říjen 2019, Morava (upřesnění bude začátkem roku 2019)
  2. nominační soutěž, říjen 2019, Morava
  3. nominační soutěž, říjen, listopad 2019, Morava

Mistrovství světa WADF, listopad 2019, Liberec

Mistrovství ČR CDO, prosinec 2019, místo soutěže bude upřesněno začátkem roku 2019.

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=3592