Projekt: Ostrava podporuje tanec 2019

Účelová dotace na náklady spojené s realizací projektu: „Ostrava podporuje tanec“.

Termín realizace: 1.4.2019 – 16.12.2019

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Cílem našeho projektu je umožnit dětem ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě rozvíjet svůj pohybový talent, prožít úspěch a podpořit jejich začlenění do většinové společnosti. Náš projekt chceme zaměřit na rozvoj přirozeného talentu dětí, posílit jejich volní vlastnosti, naučit je pravidelnosti, důslednosti a dochvilnosti. Vést děti k překonávání překážek. Naši klienti jsou ve zvýšené míře ohroženi chudobou a rizikovými jevy. Tyto děti nemohou za to, v jaké rodině se narodily nebo s jakou barvou pleti. Navíc je vzhledem k jejich etnickému původu odmítají podporovat i sponzoři. Chceme, aby se mohly zúčastnit nominačních soutěží, Mistrovství České republiky, reprezentovat řádně Ostravu a Českou republiku na Mistrovství světa.

Časový harmonogram soutěží:

      Mistrovství ČR WADF, červen 2019, Jablonec nad Nisou

  1. nominační soutěž, září, říjen 2019, Morava (upřesnění bude začátkem roku 2019)
  2. nominační soutěž, říjen 2019, Morava
  3. nominační soutěž, říjen, listopad 2019, Morava

Mistrovství světa WADF, listopad 2019, Liberec

Mistrovství ČR CDO, prosinec 2019, místo soutěže bude upřesněno začátkem roku 2019.

Vyhodnocení projektu: 

Realizací našeho projektu jsme pokračovali v pohybovém rozvoji talentovaných dětí, které žijí na pokraji chudoby v sociálně vyloučených lokalitách a podpořili je v jejich aktivitách, na které jejich rodiny nemají finanční prostředky. Projekt jsme také zaměřili na rozvoj přirozeného talentu dětí, posílili jejich volní vlastnosti, naučili je pravidelnosti, důslednosti a dochvilnosti v tanečních aktivitách. I tento rok se děti díky finanční podpoře statutárního města Ostravy mohly zúčastnit několika tanečních soutěží. Děti, i když tancují na amatérském poli, opět dokázaly získat řadu cenných ocenění a řádně reprezentovaly Českou republiku i Ostravu.

Finanční prostředky jsme použili na zaplacení poplatků spojených s účastí na soutěži:

Otevřené mistrovství světa České asociace tance 2019 v Jablonci Nad Nisou http://czechdance.latinofestival.cz/subdom/czechdance/index.php/cs/

WADF World Dance Championship 2019 v Liberci

http://www.latinofestival.cz/domains/latinofestival.cz/index.php/cs/

Po celou dobu trvání projektu se chlapci účastnili speciálních tréninků pod vedením zkušeného trenéra hip hopu a elektro-boogie. Díky tréninkům se zúčastnili postupových soutěží, z kterých získali nominace na mezinárodní soutěže. Zúčastnili se i pohárových soutěží v Brně, kde si ověřili své dovednosti a zkušenosti z tréninků.

V měsíci říjnu byli chlapci nominováni na Mistrovství světa v hip hopu, elektro-boogie a break dance, které se konalo v Něměcku. Chlapci byli v některých tanečních kategoriích jedinými zástupci, které taneční organizace Czech Dance Organization vyslala reprezentovat Českou republiku. Zde se chlapci svými tanečními výkony dostali do užšího žebříčku mezi 50 nejlepších tanečníků na světě.

V prosinci 2019 se chlapci také účastnili Mistrovství České republiky v Hip Hopu a Electric Boogie. 

Svými úspěchy si chlapci vybojovali nominaci na příští Mistrovství světa, které bude probíhat v Itálii na podzim roku 2020 a díky tohoto projektu se mohli stát nejlepšími tanečníky České republiky a řádně reprezentovat statutární město Ostravu i celou Českou republiku.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=3592