Primární prevence v lokalitě Jílová 2019

Tímto projektem navazujeme na aktivity projektu, který začal v roce 2018 (Primární prevence v lokalitě „Jílová“). Realizací tohoto projektu chceme, aby děti měly možnost využívat svůj volný čas aktivitami, které jim zprostředkujeme. Hlavní činností projektu je zajistit náplň volného času dětí dle jejich zájmu – příprava a vedení skupinových volnočasových aktivit, doučování, motivační rozhovory a další preventivní aktivity. Dětem chceme dát možnost zahrát si společenské hry, zapojit je do skupinových aktivit, např. fotbal, další míčové hry, zpěv, a napsat si domácí úkol v příjemném a bezpečném prostředí. Jednou z metod primární prevence je i informovanost dětí o sociálně patologických jevech, kterou chceme realizovat pomocí besed a projekcí. 

Vyhodnocení projektu: I tento rok pracovníci s dětmi realizovali skupinové volnočasové aktivity, doučování, motivační rozhovory a další preventivní aktivity. Hlavním přínosem těchto aktivity bylo, aby děti netrávily svůj volný čas na ulici neproduktivním způsobem, který může vést až ke kriminální činnosti a dalším sociálně patologickým jevům. Centrum na Jílové bylo pro děti pravidelně otevřeno každé pondělí od 12 hod. do 17 hod. V tyto dny se pracovníci zaměřili na doučování dětí, další školní přípravu, rozvoj schopností dětí pomocí volnočasových aktivit. Na další dny byly připraveny aktivity buď v centru nebo i mimo centrum, zejména na hřišti, které se nachází na ulici Jílové v blízkosti centra. Volnočasové aktivity probíhaly i jiných oblastech. kde se děti vzhledem k špatné sociální situaci rodiny nedostanou. S dětmi jsme například navštívili Hornické muzeum na Landeku, ZOO v Ostravě, navštívili jsme několikrát filmové představení v kině Cinestar, proběhlo několik výletů, např. na haldu Ema, na Slezskoostravský hrad, do Olomouce, Nejvýznamnější pro děti byl výlet do Liberce, kde navštívily kromě rozhledny Ještěd i Centrum Babylon, v kterém se nacházejí různé atrakce, Aquapark, Lunapark. Některé akce si samy vymyslely a z části zorganizovaly. Děti se naučily smysluplně trávit volný čas a řádně se připravovat do školy.

Celkem se aktivit projektu zúčastnilo 98 dětí.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=3630