Primární prevence v lokalitě Jílová 2019

Tímto projektem navazujeme na aktivity projektu, který začal v roce 2018 (Primární prevence v lokalitě „Jílová“). Realizací tohoto projektu chceme, aby děti měly možnost využívat svůj volný čas aktivitami, které jim zprostředkujeme. Hlavní činností projektu je zajistit náplň volného času dětí dle jejich zájmu – příprava a vedení skupinových volnočasových aktivit, doučování, motivační rozhovory a další preventivní aktivity. Dětem chceme dát možnost zahrát si společenské hry, zapojit je do skupinových aktivit, např. fotbal, další míčové hry, zpěv, a napsat si domácí úkol v příjemném a bezpečném prostředí. Jednou z metod primární prevence je i informovanost dětí o sociálně patologických jevech, kterou chceme realizovat pomocí besed a projekcí. 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=3630