↑ Return to Terénní programy

Print this Stránka

Poslání a cíle služby (TP)

Poslání služby

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti.

Služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů prostřednictvím poskytování informací, nácviku dovedností, doprovázení a pomoci při zařizování běžných záležitostí osobám, které nemohou žít běžným způsobem života z důvodu nepříznivé sociální situace, a které nejsou schopné řešit své problémy vlastními silami.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů žijících na území statutárního města Ostravy.

 

Cíle služby

Cílem poskytování služby je dosáhnout toho, aby uživatel:

  • znal svá práva a povinnosti a orientoval se ve veřejných službách,
  • byl zdravě sebevědomý, uměl komunikovat a byl zodpovědný za své jednání,
  • uměl hospodařit s financemi (nezadlužoval se),
  • uvědomoval si, že vzdělání a zaměstnání je hodnotou,
  • žil zdravým životním stylem,
  • žil důstojným způsobem života (měl vhodné bytové podmínky, nebyl diskriminován),
  • uměl si vyřídit běžné záležitosti (např. najít si zaměstnání, bydlení, vyřídit si doklady a potřebné dávky),

Cílem služby je také zmírňování předsudků společnosti vůči cílové skupině uživatelů a snaha o zkvalitnění životního prostředí v sociálně vyloučených lokalitách.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=369