Hudbou a sportem proti kriminalitě 2019

Projekt bude navazovat na  projekt realizovaný v roce 2018, ve kterém se pracovníci NZDM věnovali dětem z oblasti sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu a z oblasti Jílové a okolí. Tímto projektem chceme dětem dát šanci smysluplně využívat čas, kdy jsou další zařízení pro děti uzavřeny a předcházet sociálně patologickým jevům u dětí ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci hudebních aktivit dáme dětem možnost zdokonalovat se ve zpěvu a zahrát si na hudební nástroje. S dětmi společně opětovně uspořádáme hudební vystoupení, které poté budeme prezentovat na veřejných akcích. Ve sportovní oblasti chceme se zapojit do fotbalové Don Bosko ligy, případně se zúčastnit dalších turnajů ve fotbale nebo ve stolním tenise. Za finanční prostředky bychom uhradili roční poplatek za fotbalovou ligu, která se hraje většinou v neděli, pořídili bychom sportovní náčiní např. fotbalové míče, švihadla, pingpongové pálky apod. Pro nově zřízený fotbalový tým bychom chtěli pořídit řádné sportovní fotbalové dresy. V zimní měsících by tyto aktivity byly v tělocvičnách, pořídili bychom i sálové boty na fotbal do tělocvičny, na které rodiny těchto dětí nemají finanční prostředky. Chtěli bychom dětem zprostředkovat i kulturní zážitky a to návštěvou divadla, kina nebo koncertu.

Doba realizace projektu: 1.1.  – 31.12.2019

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=3697