Hudbou a sportem proti kriminalitě 2019

Projekt bude navazovat na  projekt realizovaný v roce 2018, ve kterém se pracovníci NZDM věnovali dětem z oblasti sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu a z oblasti Jílové a okolí. Tímto projektem chceme dětem dát šanci smysluplně využívat čas, kdy jsou další zařízení pro děti uzavřeny a předcházet sociálně patologickým jevům u dětí ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci hudebních aktivit dáme dětem možnost zdokonalovat se ve zpěvu a zahrát si na hudební nástroje. S dětmi společně opětovně uspořádáme hudební vystoupení, které poté budeme prezentovat na veřejných akcích. Ve sportovní oblasti se chceme zapojit do fotbalové Don Bosko ligy, případně se zúčastnit dalších turnajů ve fotbale nebo ve stolním tenise. Za finanční prostředky bychom uhradili roční poplatek za fotbalovou ligu, která se hraje většinou v neděli, pořídili bychom sportovní náčiní např. fotbalové míče, švihadla, pingpongové pálky apod. Pro nově zřízený fotbalový tým bychom chtěli pořídit řádné sportovní fotbalové dresy. V zimní měsících by tyto aktivity byly v tělocvičnách, pořídili bychom i sálové boty na fotbal do tělocvičny, na které rodiny těchto dětí nemají finanční prostředky. Chtěli bychom dětem zprostředkovat i kulturní zážitky a to návštěvou divadla, kina nebo koncertu.

Doba realizace projektu: 1.1.  – 31.12.2019

 

Vyhodnocení projektu: V tomto roce jsme rozšířili aktivity i v oblasti divadelní. Veškeré aktivity probíhaly v prostorách našich dvou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a to v Ostravě-Přívoze na Božkové ulici a v NZDM na ulici Jílová v pozdně odpoledních hodinách, zejména od 17 hod. v pracovní dny. Některé akce pro děti byly naplánovány a realizovány o víkendech, zejména sportovní aktivity. Aktivně se zapojilo 138 dětí, které nejvíce měly zájem o sportovní aktivity, ať již to byly sportovní hry v okolí NZDM Přívoz na Božkové ulici nebo v okolí NZDM Jílová. Mezi oblíbené aktivity patřily zejména fotbalová utkání či turnaje. Tyto probíhaly zejména na hřišti Saleziánského Don Bosca nebo u NZDM Jílová na betonovém hřišti, které si děti samy upravují. V rámci spolupráce s Armádou spásy jsme se s dětmi zúčastnili i turnaje v Havířově, kde jsme jeli se 4 fotbalovými týmy. Veškeré fotbalové tréninky probíhaly v pronajaté tělocvičně Waldorfské ZŠ a MŠ v Ostravě-Přívoze, kde průměrný počet dětí na trénincích byl okolo 22 dětí ve věku od 8 do 17 let. Mezi sportovní aktivity patřil i velikonoční pingpongový turnaj, který jsme pořádali, plavecké aktivity v Aquacentru Bohumín, sportovní akce na Landeku. Velký zájem byl i o návštěvy fotbalových utkání ostravských týmů MFK Vítkovice a Baníku Ostrava, spojené s rozhovory a autogramiádou fotbalistů. Na fotbalové aktivity byly dětem z projektu zakoupeny sportovní dresy, sportovní boty na trénink do tělocvičny a další sportovní potřeby např. míče, pingpongové pálky apod. V rámci tanečních aktivit se děti zúčastnily tanečních soutěží a to v kategorii hip hop, ale i v kategorii etnický tanec s choreografií klasických romských tanců. Hudební aktivity probíhaly zejména v prostorách NZDM Božková, kde pracovníci děti učili hrát na hudební nástroje a zdokonalovat se ve zpěvu. Děti se v rámci divadelních aktivit seznamovaly jak správně hrát divadlo. Vyzkoušely si i nacvičené divadelní představení předvést před veřejnosti, a to v rámci Vernisáže výtvarných prací v knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice.

Celkově se aktivit projektu zúčastnilo 138 dětí.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=3697