Projekty NZDM

Projekt: Hudbou a sportem proti kriminalitě

Neinvestiční účelová dotace v oblasti prevence kriminality č. 10 na zabezpečení projektu „Hudbou a sportem proti kriminalitě“ z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

Ostrava_lg-e1406553213512Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2018 

 

Projektem „Hudbou a sportem proti kriminalitě“ chceme dětem rozšířit nabídku volnočasových aktivit tak, aby děti netrávily bezcílně svůj volný čas na ulici, ale měly možnost zapojit se a trávit čas bezpečným způsobem se svými vrstevníky. Aktivity budou probíhat v období, kdy jsou uzavřeny školy, volnočasová centra i nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, a to o víkendech a v pozdních odpoledních hodinách. 

Do těchto aktivit bude zapojeno 30 dětí ze sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu ve věku od 8 do 16 let, které jsou nejvíce ohroženy vlivem prostředí, ve kterém žijí, nebo děti, které již mají zkušenost s trestnou činností.

Děti tak nejenže budou trávit lépe volný čas, ale zlepší svou fyzickou kondici a při turnajích se setkají s dětmi z jiných částí Ostravy. Naváží nová přátelství, učí se toleranci k sobě navzájem, učí se kontrolovat své emoce a dodržovat nastavená pravidla. A především nepáchají trestnou činnost.

 

Hudbou a sportem proti kriminalitě

Vyhodnocení projektu: Akce našeho projektu probíhaly 2x až 3x týdně během celého roku 2018 od 17 hod. do 19 hod. a o víkendech, tedy v době, kdy jsou nízkoprahová zařízení nebo volnočasová centra uzavřena. Aktivity se týkaly činností zaměřených na hudební a sportovní aktivity. Pro děti a mládež jsme připravili hudební aktivity např. „Učíme se zpívat lidovky“, „Soutěž superstar“ apod. děti měly k dispozici klávesy, na které se mohly naučit zahrát jednoduché skladby. Z tanečních aktivit jsme dětem zprostředkovali tyto aktivity „Výuka romských tanců“, „Výuka streetových tanců“, „Soutěže v tanci a „Kdo chce tančit, může“. Děti měly příležitost se v rámci tanečních aktivity připravit na taneční soutěže např. Ostravská pyramida, Sokol dance cup. Děti také vystupovaly se svým tanečním programem v knihovně města Ostravy, pobočka Vítkovice a v domovech pro seniory. Ze sportovních aktivit se děti zúčastnily fotbalových utkání, utkání ve stolním tenise, akce „Sportování nás baví“ apod. Chlapci měli příležitost navštívit Městský stadión v Ostravě-Vítkovicích a shlédnout fotbalové zápasy. Tyto aktivity se pravidelně během jednotlivých týdnů opakovaly.

 

Projekt: „Primární prevence v lokalitě „Jílová““

Neinvestiční účelová dotace v oblasti prevence kriminality č. 9 na zabezpečení projektu “ Primární prevence v lokalitě „Jílová““ z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Více informací zde.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava.

Ostrava_lg-e1406553213512Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2018

 

Projekt: „Pomozte dětem“

Nadační příspěvek NROS.

Více informací zde.

Termín realizace: 1.7.2018 – 31.3.2019

 

 

Projekt: „Tančíme SPOLEČNĚ pro Ostravu“

Účelová dotace na náklady spojené s realizací projektu: „Tančíme SPOLEČNĚ pro Ostravu“.

Více informací zde.

Ostrava_lg-e1406553213512

Termín realizace: 1.5.2018 – 30.11.2018

 

 

Grantový program společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Naše nízkoprahová zařízení pro děti a mládež svými projekty uspěla v programu TESCO STORES ČR, a.s. a Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ celkem v 9 městech v rámci celé České republiky (Ostrava, Kopřivnice, Havířov, Český Těšín, Třinec, Česká Třebová, Šternberk, Přelouč a Praha) a dostala se mezi 3 nejlepší projekty v daném regionu, které obdrží finanční podporu pro realizaci veřejně prospěšných projektů. Díky výše uvedenému programu mohou děti z našich nízkoprahových zařízení svým tanečním a pěveckým programem zpříjemnit chvíle starším občanům v domovech pro seniory a dětem z dětských domovů. Díky finanční podpoře můžeme pro chlapce z našich nízkoprahových zařízení zakoupit fotbalové dresy a obuv a podpořit je tak ve sportovních aktivitách. Pro hudební aktivity zakoupíme pro děti klávesy a drobné hudební nástroje. Pro taneční aktivity pořídíme dětem taneční kostýmy a zaplatíme startovné na tanečních soutěžích. Všechny tyto projekty podpoří u dětí smysluplné trávení volného času a rozvoj jejich talentu ve zpěvu, tanci či ve sportovních aktivitách.

 Více informací získáte na tomto odkazu: https://itesco.cz/pomahame/

Tančíme s Tescem pro radost

 

jj

logo zbavn program pro seniory - Made with PosterMyWall

Copy of jin barva - Made with PosterMyWall (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tančíme a zpíváme pro děti z dětského domova (Praha)

Díky grantovému programu společnosti TESCO STORES ČR, a.s. a Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ měli chlapci z našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež příležitost navštívit hlavní město Prahu. Tato návštěva byla spojena i s tanečním vystoupením v Dětském domově v Dolních Počernicích. Chlapci zde předvedli své umění v hip-hopu a electro buggie. Po vystoupení se zúčastnili fotbalového utkání s dětmi z místního domova. Poté následovala prohlídka Karlova mostu a Staroměstského náměstí. Pro většinu chlapců toto byla první návštěva hlavního města Prahy a byly z výletu velmi nadšeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavný program pro seniory (Třinec, Jablunkov)

Díky programu společnosti TESCO STORES ČR, a.s. a Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ mohlo naše Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE získat finanční podporu a zrealizovat tak hudebně-taneční program pro seniory v Třinci a Jablunkově. Děti z našeho zařízení se na návštěvu Senior domy POHODA a.s. v Třinci a Jablunkově pečlivě připravovaly. Proběhlo několik tanečních tréninků, při kterých dívky nacvičily pásmo romských i moderních tanců. Také byl nacvičován zpěv romských písní. Děti braly návštěvu výše uvedených domovů velice zodpovědně. Za své vystoupení sklidily potlesk nejen seniorů ale i pracovníků domova.

Tančíme a zpíváme pro děti z dětského domova (Těrlicko)

V měsíci prosinci se chlapci z našeho nízkoprahové zařízení zúčastnili tanečního vystoupení v Dětském domově v Horním Těrlicku.  Chlapci v tomto zařízení předvedli své umění v hip hopu a electro buggie. Chlapci tak mohli udělat radost dětem, které zde žijí bez svých rodičů a nemohou tak sdílet své radosti i starosti se svými nejbližšími. 


Zábavný program pro seniory (Hranice na Moravě)

Dne 13.12. 2018 se dívky z našeho nízkoprahového zařízeni pro děti a mládež v rámci grantového programu Nadačního fondu Tesca a společnosti Tesca „Vy rozhodujete, my pomáháme“ mohly zúčastnit tanečního vystoupení v Domově seniorů v Hranicích. Dívky zde zatancovaly své pásmo moderních i romských tanců. V našem zařízení se u dětí snažíme také podporovat a rozvíjet jejich hudební nadání prostřednictvím nácviku písní. Při tomto vystoupení dívky zazpívaly vánoční koledu „Nesem vám noviny“, kterou zpěvem podpořili i obyvatelé zdejšího domova. Nejmladší účastnice programu Zdenička zvládla zarecitovat 2 vánoční básně, za což byla velmi pochválena, neboť se nejprve velice bála, ale díky pečlivé přípravě v nízkoprahovém zařízení zjistila, že nemusí mít žádné obavy a zarecitovala básně bez jakéhokoliv strachu. Po vystoupení senioři pozitivně ocenili rytmus a taneční umění dívek a také dívky odměnili vánočními perníčky.

Přínosem tohoto programu je rovněž i to, že dívky mají možnost naučit se cestovat vlakem, umět se orientovat na nádraží, v jízdním řádu, nástěnných tabulích apod. Učí se také komunikovat s lidmi v jejich okolí např. cestujícími ve vlaku či se seniory v domovech.

 

 

Zábavný program pro seniory (Přelouč)

Dne 28.11. se dívky z našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež společně s pracovnicemi tohoto zařízení zúčastnily vystoupení v domově pro seniory v Přelouči. Naše cesta začala mírně chaoticky, kdy nám zrušili vlak a musely jsme tak narychlo vymyslet, jak se do Přelouče dostat bez časového prodlení. Nakonec však vše dobře dopadlo a my jsem se ocitly v Pardubickém kraji, ve kterém se nacházel cíl naší cesty město Přelouč. Přelouč je oproti Ostravě malé město, a taky nebyl problém nalézt místní domov pro seniory Domov u fontány. Všechny jsme byly mile překvapeny z krásného prostředí i samotné budovy domova. Pracovníci zdejšího domova nás mile přivítali a zavedli nás do kulturního sálu, kde probíhalo naše vystoupení. Dívky se opět představily z romskými i moderními tanci a zpěvem. Novinkou tohoto vystoupení byl i fakt, že se do našeho programu zapojila i praktikantka Monika, která s naší klientkou a zároveň i praktikantkou Klárou zatančily tanec Mazurka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přínosem vystoupení dívek z nízkoprahového zařízení je nejen to, že mohou poznat i vzdálenější místa naší republiky, ale i to, že se učí vzájemné spolupráci při trénincích, dívky si si osvojují pravidla chování ve společnosti, učí se překonávat svou trému a pracovat na svém vystupování před diváky.

Zábavný program pro seniory (Česká Třebová)

Dne 14.12.2018 navštívily dívky z našeho nízkoprahového zařízení město Českou Třebovou. Zde dívky opětovně připravily tanečně-hudební program pro seniory. Předvánoční čas zpříjemnily nejen zpěvem koled a vánočních písní, ale také recitací vánočních básní. 

 

 

 

 

 

 

Fotbalové přátelství s Havířovem

V měsíci červenci se mohli chlapci z našeho Nízkoprahového zazáření pro děti a mládež zúčastnit fotbalového turnaje v Havířově-Šumbarku. Zde zvítězili a získali 1. místo nad dalšími týmy z Havířova a Ostravy. Těmito aktivitami můžeme u chlapců podporovat kooperaci v týmu, smysl pro fair play a zodpovědnost. Díky projektu jsme mohli pro chlapce zakoupit fotbalové dresy a boty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tančíme s TESCEM pro radost (Ostrava)

Díky grantovému programu společnosti TESCO STORES ČR, a.s. a Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ měli chlapci z našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež příležitost zúčastnit se tanečních soutěží: WADF World Dance Championship 2018 v Liberci a Mistrovství ČR Hip Hop + Electric Boogie v Plzni

A jak se klukům na soutěžích dařilo?

Zdeněk Baláž byl na konci roku 2018 vyhlášen jako nejlepší tanečník České republiky v juniorské věkové kategorii, získal titul Mistra České republiky v hip hopu, Mistra České republiky v elektro-boogie. Radek Baláž byl také vyhlášen jako nejlepší tanečník České republiky a v dětské věkové kategorii získal titul Mistra ČR v hip hopu a titul druhého Vicemistra ČR v elektro-boogie. Jan Koky se stal Vicemistrem České republiky v elektro-boogie.

Tančíme a zpíváme pro děti z dětského domova (Nový Jičín)

Díky tomuto projektu se děti z našeho nízkoprahového zařízení mohli zúčastnit návštěvy města Nový Jičín. Toto město si mohly prohlédnout a dozvědět se nové informace. Návštěva tohoto města byla spojena i s vystoupením pro děti bez domova v místním kulturním domě. Děti se na toto vystoupení pečlivě připravovaly, a to nácvikem tanců v našem zařízení. 

Chtěli bychom moc poděkovat programu TESCO STORES ČR a Nadačnímu fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ za finanční podporu našich projektů. Děkujeme 🙂

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4134