Vybavení centra pro děti a mládež

Díky grantovému programu společnosti Tesco „Vy Rozhodujete, my pomáháme“ jsme mohli do našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež pořídit vybavení, které je důležité pro efektivnější poskytování naší sociální služby. Jedná se především o dataprojektor, díky kterému můžeme dětem a mládeži audiovizuálně zprostředkovat prezentace k tématům, které jsou pro děti aktuální (např. problematiku šikany, osvojení si pravidel ve společnosti, zdravý životní styl). Pro NZDM Poruba a Jílová jsme zakoupili magnetické popisovací tabule. Díky tabulím mohou děti procvičovat a upevňovávat školní učivo. Pro rozvoj paměti, pozornosti i tvořivého myšlení jsme pro nejmenší děti zakoupili vzdělávací hry a USB disky pro hudební a taneční aktivity.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu:

„Vybavení centra pro děti a mládež“.  

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=4290