Blíže k lidem 2019

Záměrem projektu je rozvinout a provozně udržet humanitární aktivity, které naše organizace realizuje, a které nejsou sociální službou. Jedná se však o aktivity, které velmi efektivně, cíleně a okamžitě pomáhají konkrétním lidem v nouzové situaci. Proto jejich realizaci považujeme za zásadní a nezbytnou k doplnění komplexnosti poskytování služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením, ať se jedná o osamělé jednotlivce či rodiny s malými dětmi žijící na hranici chudoby. Tyto naše aktivity široce přesahují běžnou cílovou skupinu, na kterou se zaměřují námi poskytované sociální služby.

V rámci projektu zajistíme pokračování realizace těchto humanitárních aktivit:

1) Poskytování potravinové a jiné hmotné pomoci
Jedná se o příjem a výdej zdarma získaných potravin a jiné hmotné pomoci (oblečení, potřeby pro děti, drobné vybavení domácnosti apod.), které rozdělujeme dle transparentních pravidel mezi potřebné. Tuto aktivitu realizujeme ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. s. a soukromými dárci. Aktivita je hojně využívána sociálními pracovníky úřadů.

Od roku 2017 výrazně narostlo množství potravin a jiných komodit k rozdělení mezi potřebné obyvatele Ostravy a to díky partnerství naší organizace v projektu v rámci OP PMP, jehož nositelem je MPSV a nové zákonné povinnosti supermarketů věnovat neprodané nezávadné potraviny na humanitární účely.

2) Podpora dobrovolnické práce
Naším cílem je rozšířit dobrovolnické aktivity v organizaci, které jsou v poslední době výrazně spojeny právě s potravinovou a materiální pomocí a podporou sociálního začleňování.

 

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

Vyhodnocení projektu: 

ad 1) Potravinová pomoc je vydávána v prostorách SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (U Tiskárny 515/3, Jílová 36) a je vydávána potřebným, nikoli pouze našim uživatelům, na základě doporučení sociálního pracovníka (např. z ÚP, ÚMOb, NNO, Azylových domů, apod.). Pracovníci vyhodnotili potravinovou pomoc jako užitečnou a potřebnou pro řešení akutní tíživé životní situace. Příjemci pomoci jsou opakovaně informováni o omezených možnostech potravinové a materiální pomoci, případně jsou odkazováni na jiné organizace, poskytující stejnou službu.

V roce 2019 jsme, v rámci potravinové pomoci, podpořili celkem 1024 osob. Většinou se jednalo o potřebné rodiny s malými dětmi. Celkem jsme v roce 2019 rozdali 7 404 kg hlavně potravin, ale i jiných komodit.

ad 2) V roce 2019 byla dobrovolnická práce v naší organizaci zaměřena hlavně na manuální pomoc při potravinových sbírkách. Celkem působilo v naší organizaci 7 krátkodobých dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 60 dobrovolnických hodin na 3 jednorázových akcích – a to, 18. 5. 2019 Sbírka potravin (jarní), a 20. 6. 2019 pomocné aktivity na akci Lidé lidem a 23. 11. 2019 Sbírka potravin (podzimní). V roce 2019 jsme měli možnost nominovat jednoho z našich stálých a vždy ochotných dobrovolníků na ocenění SMO Dobrovolník roku 2019.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4360