Return to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Informace pro klienty

POSLÁNÍ SLUŽBY (aneb o co nám jde?)

Usilujeme o to, abys dokázal zvládat věci každodenního života samostatně, znal svá práva a povinnosti, neměl jsi problémy s kriminalitou a závislostmi (cigarety, drogy, …) a dbal na své zdraví.

Centrum je určeno pro všechny kluky a holky, kteří nevědí jak a kde trávit svůj volný čas a chtěli by se to naučit. Můžeš zde přijít a setkat se zde se svými kamarády, popovídat si či poradit se s pracovníky o tom co tě trápí a s čím potřebuješ pomoci.

Pomůžeme ti také s přípravou do školy. Pokud budeš potřebovat, tak tě doprovodíme např. na úřad, na policii, do školy, kde ti pomohou vyřešit to, s čím si nevíš rady.

 

CÍLE SLUŽBY (aneb o co usilujeme?)

 • Aby ses uměl orientovat ve svém životě a znal svá práva a povinnosti.
 • Abys uměl vycházet se svými kamarády a uměl komunikovat s dospělými lidmi.
 • Abys ve škole nepropadl. Pomůžeme ti také s výběrem školy či s přestupem na jinou školu.
 • Aby sis dovedl popovídat o svých problémech a věděl kam se obrátit o pomoc.
 • Abys neměl problémy s trestnou činností nebo aby tě někdo nevyužíval k trestné činnosti.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Pro koho tady jsme?

Naše centrum je určeno pro děti a mládež od 6 do 18 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách.

Pokud máš problémy doma, ve škole, s kamarády, nevíš, jak si najít brigádu nebo práci nebo máš jiné problémy, přijď k nám a my ti je pomůžeme vyřešit.

 

OKRUH OSOB, KTERÝM NENÍ SLUŽBA URČENA

Kdo nás nemůže navštěvovat?

 • Děti se závažným kombinovaným postižením, které by naše aktivity nezvládly.
 • Jsi-li mladší 7 let, můžeš k nám docházet jen v případě, pokud jsi již začal docházet do 1. třídy.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Jak se k tobě budou pracovníci chovat?

 • Budeme k tobě přistupovat, tak jak to potřebuješ. Když budeš mít stejný problém jako někdo jiný, neznamená to, že ho budeme s tebou řešit stejně. Víme, že každý je jiný a každý potřebuje něco jiného.
 • Centrum se nachází v místě, které znáš. Nebudeme po tobě chtít peníze.
 • Vždy je na tobě, zda budeš nějaký problém chtít s námi řešit a jakým způsobem.
 • Povedeme tě k zodpovědnému a samostatnému jednání a poradíme ti, jestliže z tvého rozhodnutí může vzniknout problém.
 • Nikdy se nebudeme nad tebou vytahovat ani tě ponižovat.
 • Všechno, co se o tobě dozvíme nebo co nám řekneš, nikomu dalšímu nepovíme, jedině když s tím budeš souhlasit.

 

CO VŠE S NÁMI JEŠTĚ MŮŽEŠ DĚLAT?

 • Můžeš s námi sportovat, účastnit se turnajů a soutěží, naučit se tančit, vařit, pracovat s počítačem, můžeš si nacvičit divadlo či zapojit se do výtvarných aktivit.
 • V centru si můžeš zahrát ping-pong, stolní deskové hry, poslechnout hudbu nebo přečíst zajímavou knížku.
 • Můžeš s námi i na výlety (např. poznávací exkurze do okolních měst) a na různé zábavné akce.

 

CO NEJSME:

 • nejsme internetová kavárna,
 • nejsme dům dětí a mládeže,
 • nejsme hlídací služba,
 • nejsme škola ani vzdělávací středisko,
 • nejsme protidrogové centrum.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=438