Šumperk a Hanušovice

Dívky z tanečního kroužku v Hanušovicích se aktivně připravují na vystoupení, které proběhne dne 15.3.2024 v KD Hanušovic.

V tento den proběhne v KD také závěrečná akce ke společnému projektu s MAS Horní Pomoraví o.p.s. Srdečně jste všichni zváni. Více z plakátku.

 

Bude to velké, NEVÁHEJTE dojít.

 


Oznámení o omezení poskytovaných služeb v Šumperku i Hanušovicích (Vánoční provoz).

Dne 12.12.2023 budou všechny služby uzavřeny. 

Dále pak

Občanská poradna Uzavření poradny od 18.12.2023 – 29.12.2023 V provozu od 3.1.2024
Terénní programy Uzavření od 21.12.2023 do 29.12.2023  V provozu od 2.1.2024
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB – KO Omezení od 21.12.2023 do 29.12.2023 V provozu od 2.1.2024

V případě potřeby je Vám k dispozici Petra za KLUB – KO na 778 059 311 nebo Hanka za Terén na 602 248 694.

Poslední aktivity v centru v Hanušovicích proběhnou 15.12.2023.

 


Mikulášská nadílka v JEKHETANE se vydařila! Přišlo spoustu dětí i s rodiči, pro které kolegyně (Aneta, Renáta, Petra a Kika) připravily zábavný program.  Z pořízené fotodokumentace je zřejmé, že se akcička vydařila. Děkujeme všem, kteří dorazili!

Akce ze dne 29.11.2023

Krátké video – https://www.youtube.com/shorts/fLnkrpDXauw

 


Do centra v Hanušovicích dorazí Mikuláš, čert a anděl! Tato vzácná návštěva přichází pouze jednou ročně, neváhejte tedy dojít! Více informací v pozvánce níže.

 


V Hanušovicích rozjíždíme novou sportovní/zájmovou aktivitu. Pokud máte zájem, neváhejte dojít na první trénink! Aktuální informace můžete sledovat na naší facebookové stránce  Klub-ko Jekhetane Šumperk.

 

 


Informace o projektu, ve kterém jsme zapojeni „Hanušovice společné


 

Výlet do ZOO a zábavního centra Krokodýlek v Olomouci

Výlet byl hrazený ze získaných finančních prostředků Olomouckého kraje.

Celodenní výlet proběhl 18.7.2023. Zúčastnilo se ho 9 dětí za doprovodu 2 sociálních pracovníků a 2 pracovníků v sociálních službách mateřské organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Plynulou a bezproblémovou dopravu zajistil řidič s objednaným minibus IVECO. V dopoledním bloku projektového dne proběhla s dětmi návštěva zoologické zahrady v Olomouci. V rámci odpoledního bloku proběhla s dětmi plánovaná návštěva Olomouckého zábavního centra Krokodýlek, kde byl dětem v rámci získaných finančních prostředků poskytnut společný oběd v restauraci areálu.  Výlet se zúčastněným dětem velice líbil a už se těší na další podobné společné aktivity.

 


Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi
V rámci projektu Norských fondů Hanušovice společné, jsme uspořádali Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi, který se konal od 28.4. do 30.4. 2023 na chatě Štvanice ve Stříbrnicích. Víkendového pobytu se zúčastnily tři rodiny z Hanušovic a okolí. I přes nepřízeň počasí si všichni účastníci i pořadatelé víkend užili. Na realizaci Víkendového pobytu jsme spolupracovali s organizací Podanné ruce, MAS Hanušovice a ZŠ Hanušovice.


Přejeme všem krásné a veselé Vánoce. 

 


Dne 13.9.2022 se v Šumperku uskuteční Veletrh sociálních služeb, kde budeme prezentovat i naši organizaci.  Jste všichni zváni!

 


Tak a máme hotovo! Video ke shlédnutí

 https://www.youtube.com/watch?v=6XVUUV0E-eA

 

Všechny Vás tímto zveme na zítřejší zkušební tanec – Jerusalema dance challenge! Příprava bude probíhat v multifunkčním centru soc. služeb v Hanušovicích od 12:00. Ve čtvrtek pak proběhne oficiální natáčení na youtube…


!!!Komunitní centrum se stěhuje!!!

V roce 2022 se komunitní centrum Gombík nově přesouvá do multifunkčního centra v Hanušovicích. Otevření  nových  prostorů a seznámení proběhne v průběhu následujících dnů, maximálně týdnů. 

Přesný termín  včas upřesníme

Těšíme se na Vás v nových prostorech.


Informace k uskutečněné akci Společné Vánoce v Hanušovicích 2021

Společenská akce proběhla dle původních plánů 18.12.2021 v kulturním domě v Hanušovicích. Na akci dorazil také DJ Petr Kamlar, který se postaral o hudební a zábavný doprovod. Pro návštěvníky byla připravená ochutnávka vánočního punče a cukroví. Bohužel na akci dorazilo minimum lidí…

 


Dne 18.12.2021 uspořádáme pro širokou veřejnost akci SPOLEČNÉ VÁNOCE V Hanušovicích. Jste všichni zváni. Vstupné, doprovodný program i občerstvení ZDARMA. 

COVID 19 –  řídíme  aktuálním  nařízením  vlády https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce

Pravidla a doporučení

Pokud je na akci přítomno více než 20 osob, musí všichni přítomní starší 12 let při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Bez dodržení výše zmíněných podmínek se může setkat nejvíce 20 osob.

Během společenských akcích uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) vždy. 27.10.2021 proběhne v komunitním centru GOMBÍK seminář na téma zdravý životní styl a finanční gramotnost. Půjde o odpolední akci realizovanou pro rodiče i s dětmi.  Děti si s pomocí pracovníků centra budou moci připravit „zdravé občerstvení“ a rodiče s odbornými pracovníky zde mohou řešit své dluhy. Tímto tedy zveme širokou veřejnost na tuto akci. 

 


Dne 21. srpna 2021 uspořádala naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. ve spolupráci s městem Hanušovice již tradiční akci Loučení s prázdninami 2021 pro rodiny s dětmi z Hanušovic a okolí. Zábavné odpoledne bylo uspořádáno v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2021“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021 a z dotací Olomouckého kraje v rámci dotačního titulu Podpora integrace romských komunit.

Pro veřejnost zde byl připravený bohatý program v podobě zábavných atrakcí a to kolotočů, divadelního představení, možností si namalovat svůj putovní kamínek nebo si nechat namalovat na tvář obrázek. V pozdějších odpoledních hodinách pak následovalo představení několika hudebních kapel. V rámci spolupráce zde měla vystoupit i pozvaná romská kapela, která však nakonec z organizačních důvodů nedojela.

Akce sklidila u návštěvníků úspěch a nakonec se jí zúčastnilo kolem 300 lidí.


Dne 21.8.2021 pořádáme společně s městem Hanušovice akci v H-Parku: LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI. Jste všichni zváni!


Dne 20. července 2021 uspořádala organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. pro děti z Hanušovic a jeho okolí celodenní poznávací a zábavný výlet do Ostravy. Výlet byl uspořádán v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2021“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2021 a z dotací Olomouckého kraje v rámci dotačního titulu Podpora integrace romských komunit.

Pro děti byl připravený bohatý program v podobě návštěvy Ostravské ZOO a DINOPARKU.

Celodenního výletu se zúčastnilo celkem 17 dětí ve věku od 7 – 15 let, kterým byl na akci zdarma poskytnut oběd, vstupné a doprava. Doprava na tento výlet byla řešena objednaným minibusem.

Celodenní výlet proběhl bez komplikací a všem zúčastněným se moc líbil.

 


INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Zveme Vás k pravidelným volnočasovým aktivitám pro děti. Na programu bude výtvarné tvoření i venkovní aktivity. 

Začínáme  7.7.2021 od 13:00 – „OPÍKAČKOU“ na zahradě v KC GOMBÍK, následně pak každou středu od 13:00…

Těšíme se na Vás 🙂


Dne 7.5.2021 proběhla plánovaná akce s názvem Ukliďme Svět.  Akce  se  zúčastnilo  více než 10 dětí z Hanušovic a okolí. Více z fotek.


!!! Komunitní centrum GOMBÍK je v provozu !!!

Vzhledem k pandemické situaci, která Nám od minulého roku brání v plném poskytování služeb tohoto centra, chceme oznámit všem zájemcům, že KC GOMBÍK je v provozu.

A čeho tedy můžete v komunitním centru využívat?

Pravidelné aktivity:

Setkávání se maminek se svými předškolními dětmi – každé pondělí a úterý od 8:00 – 12:00

Školní příprava nebo trávení volného času – každou středu od 12:00 – 14:00, nebo dle potřeby.

Jednodenní aktivity:

Seminář – finanční gramotnost

Seminář – zdravý životní styl O 

Akce Ukliďme Česko

Výlet do ZOO Ostrava

Akce Loučíme se s prázdninami

Akce Společné Vánoce v Hanušovicích

Všechny jednodenní akce se uspořádají v případě, bude-li to možné. Datum konání jednotlivých akcí bude vždy předem zveřejněn.

Komunitní pracovník centra je Renata Horvátová, tel. číslo 608 542 752
AKCE SPOLEČNÉ VÁNOCE V HANUŠOVICÍCH 2020 SE Z DŮVODŮ NOUZOVÉHO STAVU RUŠÍ. Akce bude uspořádána v příštím roce! 

Děkujeme za pochopení


Informace:

Komunitní centrum GOMBÍK – omezený provoz

Podmínky provozu se řídí nouzovým stavem stanoveným vládou ČR. V KC může aktuálně pobývat 1 rodina + pracovník centra.  Veškeré další informace jsou dostupné u Renaty Horvátové – viz. kontakty.

 


Z důvodu nemoci je komunitní centrum ZAVŘENÉ

od 7.9.2020 – 11.9.2020

V případě potřeby umožňujeme individuální konzultace po dohodě na tel.: 725 011 552


8. 9. 2020 se koná v Šumperku veletrh sociálních služeb, kde bude SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. prezentovat všechny sociální služby, které poskytuje vč. komunitního centra GOMBÍK. Všechny Vás tedy tímto zveme!


Dne 21. srpna 2020 uspořádala naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. ve spolupráci s městem Hanušovice již tradiční akci Loučíme se s prázdninami pro rodiny s dětmi z Hanušovic okolí. Zábavné odpoledne bylo uspořádáno v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2020“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020 a z dotací Olomouckého kraje v rámci dotačního titulu Podpora integrace romských komunit.

Pro veřejnost byl připravený bohatý program, děti si mohly namalovat svůj hrníček, pomocí šablon vytvořit originální kresbu na sportovní vak, či si do školy vyrobit pěknou záložku. Sportovní vyžití umožnila společnost KOSTKA KOLOBKA zapůjčením koloběžek, dále mohly děti trénovat kopání na branku, střílení hokejkou na branku nebo chůzi na chůdách. Většina dětí využila i možnost nechat si ozdobit obličej či ruce krásnou malbou a vyřádit se na obří skluzavce. V neposlední řadě si pak děti mohly s moderátorem akce zatančit, zazpívat, zasoutěžit. K večeru se pak všichni sešli u ohně, kde si děti za splnění úkolů vyzvedly špekáček, který jim rodiče pomohli opéct.

Akce se zúčastnilo více než 100 dětí v doprovodu rodičů, prarodičů, ale přišli i dospělí a senioři bez dětí, aby se mohli vzájemně potkat a podělit se o své zážitky z proběhlého léta. Všechny atrakce a výtvarné dílny byly pro děti zdarma.

 


Srdečně Vás zveme na akci „Loučíme se s prázdninami“, která proběhne 21.8.2020 v H-parku v Hanušovicích. Od 14:00 – 18:00. Program akce: skákací hrad, malování na obličej, výtvarné aktivity, sportovní aktivity, opékání špekáčků …

 


Dne 14. července 2020 uspořádala organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. pro děti z Hanušovic a jeho okolí celodenní poznávací a zábavný výlet do Ostravy. Výlet byl uspořádán v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2020“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020 a z dotací Olomouckého kraje v rámci dotačního titulu Podpora integrace romských komunit.

Pro děti byl připravený bohatý program v podobě návštěvy areálu Dolních Vítkovic – Velký svět techniky, který dětem umožnil rozšířit své znalosti v oblasti techniky stovkami zábavných a poučných atrakcí. S dětmi bylo v areálu DOV také navštívené 3D kino, ze kterého měly děti velkou radost. V odpoledních hodinách po vydatném obědě v místní jídelně byla navštívena JUMP aréna, která sklidila u dětí obrovský úspěch.

Celodenního výletu se nakonec zúčastnilo celkem 12 dětí ve věku od 10 – 17 let, kterým byla na akci zdarma poskytnuta svačina, oběd, vstupné a doprava. Doprava na tento výlet byla řešena objednaným minibusem.

Celodenní výlet proběhl bez komplikací a všem zúčastněným se moc líbil.Dne 14.7.2020 proběhne plánovaný výlet do Ostravy, kde navštívíme Velký svět techniky a JumpArénu. Výletu se zúčastní 20 dětí ve věku od 10 let.

 

 


Dne 27.6.2020 proběhne v Hanušovickém H PARKU velká akce, více z přiložených plakátů.

 

 

 


Komunitní centrum znovu

 

otevřeno pro veřejnost

Od 18. května 2020 je opět v provozu Komunitní centrum Gombík.

 

 


Důležité sdělení

UZAVŘENÍ KOMUNITNÍHO CENTRA

Uzavření komunitního centra GOMBÍK od 10. 3. 2020 do 22. 3. 2020 – dopolední i odpolední aktivity jsou také ZRUŠENY

Doba uzavření komunitního centra se může změnit.

V případě potřeby umožňujeme individuální konzultace po dohodě s pracovníky centra.

Děkujeme za pochopení, KC GOMBÍK


 

AKCE SE RUŠÍ

Vzhledem k nařízené karanténě radou vlády ČR skrz koronavirus  – COVID 19 jsme nuceni tuto akci zrušit. Děkujeme za pochopení. 

 

Fotografie z centra:

 

 


 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=4423