Zpět na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Pravidla chování v zařízení (NZDM)

 • Vždy musím uposlechnout pokynu pracovníka.
 • V centru nemluvím sprostě a vulgárně.
 • Pracovníkům centra vykám.
 • Neničím ani neodnáším vybavení centra mimo jeho prostory.
 • Za předměty, které si donesu (cennosti, mobilní telefony apod.) pracovníci neručí. V  případě poškození či ztráty se volá policie.
 • V centru nehraji fotbal ani jiné míčové hry.
 • Do centra nevcházím s  kolem, s  koloběžkou ani na kolečkových bruslích.
 • Na počítači nehraji hazardní hry (automaty, rulety…), hry podporující násilí ani nenavštěvuji weby se sexuální tématikou.
 • V centru nehraji karty a jiné hry o peníze, ani jiné hazardní hry.
 • V centru se nebiji, a to ani ze srandy. Veškeré násilí je zakázáno.
 • V centru nikoho nešikanuji.
 • Uklízím si po sobě. Zapůjčené věci vracím na původní místo.
 • Nepřijdu do centra, jestliže jsem nemocný nebo jsem nebyl v ten den ve škole.
 • Do centra nenosím nebezpečné věci (klacky, ostré předměty, zbraně apod.).
 • V centru nepiji alkohol, neužívám drogy a nekouřím.
 • Do centra nevodím děti, které ještě nezačaly chodit do 1. třídy ZŠ.
 • V centru neprovádím jakékoliv sexuální obtěžování či sexuální chování.
 • V centru nekradu.
 • V centru můžu fotit a natáčet jen se souhlasem pracovníka.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=443