Hudbou a sportem proti kriminalitě 2020

Projekt bude navazovat na úspěšné projekty z oblasti prevence kriminality, které byly realizovány v letem 2018 a 2019.  Celý projekt bude realizován  pomocí hudebních, tanečních, kulturních a sportovních aktivit.

Cílová skupina projektu: Do aktivit projektu bude zapojeno 100 dětí ze sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu a z okolí ulice Jílová ve věku od 6 do 18 let, které jsou nejvíce ohroženy vlivem prostředí, ve kterém žijí, nebo děti, které již mají zkušenost s trestnou činností.

Cíl projektu: Tímto projektem chceme dětem dát šanci smysluplně využívat svůj volný čas, i v době, kdy jsou další zařízení pro děti uzavřena a předcházet sociálně patologickým jevům, zejména u dětí ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci hudebních aktivit dáme dětem možnost zdokonalovat se ve zpěvu a tanci, děti si budou moci zahrát na hudební nástroje. Opět uspořádáme hudební vystoupení, která budeme prezentovat na veřejných akcích. Ve sportovní oblasti dáme dětem možnost se nadále zlepšovat a případně účastnit se dalších fotbalových turnajů, po kterých tak zoufale touží. Dětem zprostředkujeme i kulturní zážitky a to návštěvou divadla, kina nebo koncertu. 

Doba realizace projektu: 1.1. – 31.12.2020

Realizované akce:

15.2.2020 Valentýnský fotbalový turnaj

28.2.2020 Vystoupení v Domově pro seniory v Přerově

4.3.2020 Návštěva kina: film Volání divočiny 

6.6.2020 Mini fotbálek ke Dni děti

12.6. Návštěva plaveckého bazénu VODNÍ SVĚT !!! (ČAPKÁRNA)

13.6. Turnaj přátelství

20.6. Mini fotbálek ODVETA !!!

27.6. Fotbalové utkání starších hráčů ve Frýdlantu na Ostravicí

1.-2.7 Příměstký tábor

8.7. Návštěva krytého bazénu SAREZA v Ostravě-Porubě

12.8.  Vernisáž výtvarných prací spojená s doprovodným programem (Knihovna města Ostravy-pobočka Vítkovice)

19.9. Návštěva utkání Baník-Pardubice

28.9. Turnaj přátelství (fotbal)

8.12.  Talentová soutěž „Ukaž, co umíš“ (online)

 

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4532