Hudbou a sportem proti kriminalitě 2020

Projekt bude navazovat na úspěšné projekty z oblasti prevence kriminality, které byly realizovány v letem 2018 a 2019.  Celý projekt bude realizován  pomocí hudebních, tanečních, kulturních a sportovních aktivit.

Cílová skupina projektu: Do aktivit projektu bude zapojeno 100 dětí ze sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu a z okolí ulice Jílová ve věku od 6 do 18 let, které jsou nejvíce ohroženy vlivem prostředí, ve kterém žijí, nebo děti, které již mají zkušenost s trestnou činností.

Cíl projektu: Tímto projektem chceme dětem dát šanci smysluplně využívat svůj volný čas, i v době, kdy jsou další zařízení pro děti uzavřena a předcházet sociálně patologickým jevům, zejména u dětí ze sociálně vyloučených lokalit. V rámci hudebních aktivit dáme dětem možnost zdokonalovat se ve zpěvu a tanci, děti si budou moci zahrát na hudební nástroje. Opět uspořádáme hudební vystoupení, která budeme prezentovat na veřejných akcích. Ve sportovní oblasti dáme dětem možnost se nadále zlepšovat a případně účastnit se dalších fotbalových turnajů, po kterých tak zoufale touží. Dětem zprostředkujeme i kulturní zážitky a to návštěvou divadla, kina nebo koncertu. 

Doba realizace projektu: 1.1. – 31.12.2020

Realizované akce:

15.2.2020 Valentýnský fotbalový turnaj – http://jekhetane.cz/?p=4448

28.2.2020 Vystoupení v Domově pro seniory v Přerově – http://jekhetane.cz/?p=4478

4.3.2020 Návštěva kina: film Volání divočiny

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4532