Primární prevence v lokalitě Jílová 2020

Cíl projektu: Realizací tohoto projektu chceme pokračovat v již realizovaném projektu „Primární prevence v lokalitě Jílová“, který začal v roce 2018. Tímto projektem chceme dětem nabídnout bezpečné prostředí k smysluplnému trávení volného času. Naše centrum na ulici Jílová (Jílová č. 36, 702 00 Ostrava-Přívoz) je zaměřeno především na realizaci volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež z místní lokality.   

Chceme dát dětem možnost používat svůj čas jinak než pácháním trestné činnosti, nebo bezcílnému toulání po ulicích, kdy jsou více náchylní k sociálně patologickým jevům. Dětem chceme umožnit v projektu dát možnost využít volný čas aktivitami, které jim zprostředkujeme.

Zaměření programu projektu:

  • skupinové volnočasových aktivity,
  • vzdělávací aktivity (doučování, možnost si v centru napsat domácí úkol, vzdělávací hry),
  • motivační rozhovory a další preventivní aktivity (besedy, projekce),
  • zvýšení informovanosti o sociálně patologických jevech,
  • sportovní aktivity, např. fotbal a další míčové hry,
  • tvůrčí činnosti (malování, vyrábění), 
  • zpěv apod.

 

Cílová skupina projektu: děti ze sociálně vyloučené lokality ve věku od 7 do 18 let. Projekt je určen především pro děti žijící v oblasti ulic Jílová, Cihelní a dalších přilehlých ulic.

Doba realizace projektu: 1.1. – 31.12.2020

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4534