A.D.S. COMPANY umí ! ! !

Cíl projektu: Cílem celého projektu je celoročně podpořit talentované děti ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, zejména ze zadního Přívozu, z oblasti ulice Jílová a z oblastí ulic Dělnická a Skautská v Ostravě-Porubě. Rozvíjet jejich talent, zúčastnit se tanečních soutěží, kterými budou reprezentovat Ostravu i Českou republiku. Chceme tímto navázat na úspěchy z minulých let, kdy chlapci řádně reprezentovali Ostravu nejen na soutěžích v ČR, ale i na mezinárodních soutěžích, kde získali tituly Mistrů světa. Realizací projektových aktivit chceme dosáhnout toho, aby děti, které tráví celý svůj život ve vyloučené lokalitě, se mohly vymanit z z tohoto sociálně znevýhodněného prostředí prostřednictvím svého talentu v oblasti tance. Tyto děti takto mohou pozitivně inspirovat ostatní děti z chudých rodin v tom, že je možné použít svůj potenciál ke svému rozvoji a vymanění se z jejich bídného života a to prostřednictvím aktivní účasti na soutěžích, přehlídkách a dalších aktivitách.

Počet dětí zapojených do projektu: 32

Doba realizace projektu: 1.4. – 21.12.2020

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4537