Děti pečou dětem z azylových domů

Projekt byl zaměřen na skupinu děti, které navštěvují Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze a Porubě. Tyto děti pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin, vzhledem k špatné finanční situaci rodičů, děti nedocházejí do žádných kroužků ani zájmových aktivit. Snažíme se jim proto v našich nízkoprahových zařízeních zprostředkovat aktivity, při kterých by se naučily základní dovednosti, které jsou potřebné v každodenní životě. Jednou z těchto aktivit je i aktivita vaření a příprava pokrmů. Této aktivity se pravidelně účastní max. 4 děti v jednom okamžiku, přičemž po 30 minutách dochází ke střídání jiné skupiny dětí. Dohromady je do aktivity zapojen cca 20 dětí.

V rámci této aktivity  pracovníci společně s dětmi upekli a nazdobili perníčky, které jsme poté zanesli do azylového domu pro matky s dětmi v Ostravě-Porubě.

 

 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Děti pečou dětem z azylových domů“.  

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4618