Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II

Dotace v programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2020

Hlavním cílem projektu je umožnit romským dětem, žijícím ve třech sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě trávit smysluplně volný čas nabídkou aktivit, o které mají zájem a tím pomoci rozvíjet jejich nadání. Děti a mladí lidé, kteří navštěvují naše nízkoprahová zařízení se mohou účastnit celoročně tanečních, pěveckých a sportovních aktivit a účastnit se různých soutěží. Díky těmto aktivitám, které realizujeme pro naše dětské uživatele nad rámec sociální služby, se děti dostávají do přirozeného kontaktu s dětmi z majoritní společnosti a učí se novým vzorcům chování, získávají nové sociální zkušenosti a dostanou se do jiného prostředí, mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Nabídkou volnočasových aktivit přímo v sociálně vyloučených lokalitách přispíváme ke zmírnění rizikového chování tam žijících dětí, které většinou nejsou organizované v žádných zájmových spolcích a sdružují se v partách, které v lokalitách páchají drobnou kriminalitu. Nabídkou aktivit k vyplnění volného času chceme omezit, či zabránit dětem v páchání trestné činnosti nebo aby na nich byla trestná činnost páchána.

 

Doba realizace projektu: 1.1. – 31.12.2020

Realizované akce:

15.2.2020 Valentýnský fotbalový turnaj

28.2.2020 Vystoupení v Domově pro seniory v Přerově

6.6.2020 Mini fotbálek ke Dni děti

12.6. Návštěva plaveckého bazénu VODNÍ SVĚT !!! (ČAPKÁRNA)

13.6. Turnaj přátelství

20.6. Mini fotbálek ODVETA !!!

27.6. Fotbalové utkání starších hráčů ve Frýdlantu na Ostravicí

1.-2.7 Příměstský tábor

8.7. Návštěva krytého bazénu SAREZA v Ostravě-Porubě

10.7. Plavání na hlučínském jezeře

19.7.-23.7.  Taneční soustředění v Horní Lomné

12.8.  Vernisáž výtvarných prací spojená s doprovodným programem (Knihovna města Ostravy-pobočka Vítkovice)

25.8.-27.8. Fotbalové soustředění v Horní Lomné

29.8.-30.8. Czech Dance Championship v Jablonci nad Nisou

18.9. BAMBIFEST 2020

19.9. Návštěva utkání Baník-Pardubice

28.9. Turnaj přátelství (fotbal)

7.11. Talent 2020 (online)

8.12.  Talentová soutěž „Ukaž, co umíš“ (online)

18.12. World Dance Show 2020 v Turnově

29.-30.12.2020 Dance Ostrava Grand Prix 2020 (online)

Děkujeme za finanční podporu našeho projektu :).

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=4733