Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II

Dotace v programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2020

Hlavním cílem projektu je umožnit romským dětem, žijícím ve třech sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě trávit smysluplně volný čas nabídkou aktivit, o které mají zájem a tím pomoci rozvíjet jejich nadání. Děti a mladí lidé, kteří navštěvují naše nízkoprahová zařízení se mohou účastnit celoročně tanečních, pěveckých a sportovních aktivit a účastnit se různých soutěží. Díky těmto aktivitám, které realizujeme pro naše dětské uživatele nad rámec sociální služby, se děti dostávají do přirozeného kontaktu s dětmi z majoritní společnosti a učí se novým vzorcům chování, získávají nové sociální zkušenosti a dostanou se do jiného prostředí, mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Nabídkou volnočasových aktivit přímo v sociálně vyloučených lokalitách přispíváme ke zmírnění rizikového chování tam žijících dětí, které většinou nejsou organizované v žádných zájmových spolcích a sdružují se v partách, které v lokalitách páchají drobnou kriminalitu. Nabídkou aktivit k vyplnění volného času chceme omezit, či zabránit dětem v páchání trestné činnosti nebo aby na nich byla trestná činnost páchána.

Děkujeme za finanční podporu našeho projektu :).

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=4733