Kluby neformálního vzdělávání

 

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT!
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573

Od září 2020 v naší organizaci začaly probíhat volnočasové kluby (badatelský klub, klub praktických dovedností a klub demokratického občanství). Tyto kluby navštěvují děti a mládež ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, tedy z rodin, které nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu volnočasových aktivit svých dětí. Hlavní dopad projektu je především v možnosti realizace bezplatných aktivit pro cílovou skupinu a tím i možnosti smysluplného trávení volného času rozvojem klíčových kompetencí a gramotností nadále uplatnitelných i ve formálním vzdělávacím systému, tedy ve školách.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=5107