Hudbou a sportem proti kriminalitě 2021

Projekt navazuje na úspěšné projekty Hudbou a sportem proti kriminalitě realizované v letech 2018-20, ve kterých se pracovníci našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež věnovali dětem, pocházejících z oblastí sociálně vyloučených lokalit zadního Přívozu, z oblasti ulice Jílová a v okolí a ulic Skautská a Dělnická v Ostravě-Porubě. Projekt bude i nadále zaměřen na zajištění nabídky vhodného trávení volného času děti a mládeže.

Cílová supina projektu: Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let ze  sociálně vyloučené lokality zadního Přívozu, z okolí ulice Jílová a z okolí ulice Dělnická, Skautská v Ostravě-Porubě. Tyto skupiny dětí jsou nejvíce ohroženy vlivem sociálně znevýhodněného prostředí, ve kterém žijí a mnohé z nich mají již zkušenost s trestnou činností. Vzhledem k tomu, že mnohé děti pocházejí z vícečetných rodin, nemají ve svém domově prostor pro trávení svého času, uchylují se většinou na ulici, kde tráví svůj volný čas v partě vrstevníků i do pozdních večerních hodin. Do aktivit bude zapojeno celkem 100 dětí.

Cíl projektu: Účelem projektu je prostřednictvím volnočasových aktivit preventivně působit na děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy s cílem minimalizovat vznik či snížit míru jejich rizikového chování. 

Doba realizace projektu: 1.1. – 31.12.2021

Proběhlé akce:

19.6.2021 „Májový“ turnaj v malé kopané 2021 (Frýdlant nad Ostravicí)

17.7.2021 Turnaj přátelství (Don Bosco Ostrava)

4.8.2021 Malá olympiáda (lokalita Jílová)

13.8.-16.9.2021 Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin

14.8.2021 Turnaj přátelství (Don Bosco Ostrava)

18.8.2021 Malá Olympiáda (lokalita Dělnická)

21.8.2021 Fotbalový turnaj v Sokolíku (Frýdek-Místek)

25.8.2021 Taneční vystoupení na vernisáži výtvarných prací „Barevná příroda“ (knihovna města Ostravy-pobočka Vítkovice)

4.9.2021 Turnaj přátelství (Don Bosco Ostrava)

12.9.2021 Podzimní část Don Bosca ligy

24.9.2021 Taneční vystoupení A.D.S. company na kulturní akci: Setkání vzájemného porozumění (Ostrava)

25.9.2021 Frassati cup (Don Bosco Ostrava)

28.9.2021 Turnaj přátelství (Don Bosco Ostrava)

2.10.2021. 1. ročník fotbalového turnaje Vzájemného porozumění (Don Bosco Ostrava)

9.10.2021 1. finálové kolo Talent 2021/2022 (Chomutov)

17.10.2021 Dance Ostrava Grand Prix 2021

28.10.2021 Turnaj přátelství (Don Bosco Ostrava)

27.11.2021 Podzimní turnaj přátelství a fair play (Orlová)

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=5263