Projekty 2021

PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2021 FINANCOVANÝ Z KAPITOLY 313 – MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU

Účelem dotace je podpora realizace 4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy:

 • KLUB-KO
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 • Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE

sym_logo_m – kopie

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

Neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na zajištění projektů z rozpočtu statutárního města Ostravy

Projekty:

 • Terénní programy 2021 – zajištění poskytování sociální služby terénní programy. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/42, Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2021 – zajištění poskytování sociální služby odborné sociální poradenství. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Dělnická 387/20, Ostrava-Poruba; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • NEVO DROM – Novou cestou 2021 – zajištění poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Místo realizace: Božkova 969/65, Ostrava-Přívoz; Dělnická 387/20, Ostrava-Přívoz, Jílová 36, Ostrava-Přívoz; Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • KLUB-KO 2021 – zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Místo realizace:  U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz;  Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • Blíže lidem – aktivita je zaměřena na dobrovolnictví a potravinovou a jinou hmotnou pomoc. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/42, Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.

 

Ostrava_lg

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

projekt: „Innogy – energetická budoucnost“

Cílem projektu je bezplatně poskytovat poradenství lidem v nepříznivých životních situacích. V rámci tohoto projektu bude v poradnách Moravskoslezského kraje nabízeno a poskytováno občanům bezplatné osobní poradenství v oblasti finanční gramotnosti, problematice dluhů,  jak zvládnout placení za energie i v tíživé finanční situaci.

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

 

projekt: „Spotřebitelské poradenství“

Cílem projektu je zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupů zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy.

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

 

projekt: „Rozšíření činnosti poraden o aktivity zaměřené na dluhové poradenství“

V rámci tohoto poradenství budou poskytovány tyto expertní služby: oddlužení poskytování akreditovanými osobami/institucemi , zajištění právních služeb dlužníkům, doprovody a vyjednávání s exekutory či věřiteli.

 

Termín realizace: 1. 5. 2021– 30. 4. 2022

 

 

projekt: SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ

Ostrava_lg

Termín realizace: 1. 7. – 15. 12. 2021

 

program: Integrace příslušníků romské menšiny

Nové logo Ministerstva kultury / logo / Font Termín realizace: 1. 7. – 15. 12. 2021

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2021

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Olomouckému kraji.

Cílem dotace je zajištění běžného provozu 3 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území ORP Šumperk:

 • terénní programy
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (KLUB-KO)
 • odborné sociální poradenství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku)

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

 

Město Šumperk

Dotace na celoroční činnost – poskytování služeb sociální prevence – z rozpočtu města.

sumperk

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

 

Společně na Hanušovicku 2021

čj. 32975/2020-UVCR-10

Dotace se poskytuje na projekt, jehož účel je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.

Termín realizace: 1.1. – 31.12.2021

 

 

Město Hanušovice

Účelem poskytnutí dotace je spolufinancování společně na Hanušovicku 2021. Práce je zaměřená  na rodiny s dětmi a na osoby žijící ve vyloučených lokalitách na Hanušovicku.

hanušovice

 Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021.

 

 

 

Projekt: „GOMBÍK – komunitní centrum v Hanušovicích“

Cílem projektu  je pravidelná práce s předškolními dětmi, které nenavštěvují mateřskou školu. Působení na jejich emoční dozrávání a socializaci. Dále společná setkávání s rodiči.

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

Projekt: „Komunitní aktivity pro děti na Hanušovicku 2021“

Cílem projektu je uspořádání dvou akcí podporujících integraci Romů žijících na Hanušovicku. 1. Loučíme se s prázdninami a 2. výlet dětí do ZOO a do DinoParku.

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

 

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

 

Projekt: „Pomozte nám vybavit centrum pro chudé děti“

Přínosem projektu je umožnit dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a z vyloučených lokalit využívat možnosti zdravého trávení volného času a to zcela bezplatně, dále pak vytvoření zázemí pro pomoc se školní přípravou.

 

             Termín realizace: 21. 9.  –  31. 1. 2022

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=5307