Projekty NZDM 2021

PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2021 FINANCOVANÝ Z KAPITOLY 313 – MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU

Účelem dotace je podpora realizace sociální služby:  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Datum realizace projektu: 1.1.- 31.12.2021

NEVO DROM – Novou cestou 2021

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby dětem a mládeži v sociálně vyloučených lokalitách formou výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností a pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba bude v roce 2021 poskytována ambulantně ve třech střediscích v Ostravě-Přívoze (Božkova 969/65), v Ostravě-Porubě (Dělnická 387/20) a v Ostravě-Přívoze (Jílová 36).

Datum realizace projektu: 1.1.- 15.12.2021

Další projekty: 

Díky štědré finanční podpoře našich donátorů můžeme pro děti z našich nízkoprahových zařízení zrealizovat projekty, které mají za cíl všestranně rozvíjet jejich taneční, hudební a sportovním talent. Těmito aktivitami také předcházíme sociálně patologickým jevům mezi skupinami dětí a mládeže v sociálně vyloučených lokalitách.

A.D.S. COMPANY – Nic nás nezastaví

Datum realizace projektu: 1.3.- 15.12.2021

Hudbou a sportem proti kriminalitě 2021

Datum realizace projektu: 1.1.- 31.12.2021

Bertík podporuje Mistry světa!

Datum realizace projektu: 1.1.- 31.12.2021

Tábor pro talentované děti ze sociálně slabých rodin

Datum realizace projektu: 22.4.-31.12.2021

Datum realizace projektů: srpen-leden 2022

individuální projekt: Pomozte Ládíčkovi a Lukášovi k lepšímu životu

Datum realizace projektu: 1.7.-31.12.2021

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=5314