Blíže lidem (SMO) 2021

Záměrem projektu je rozvinout a provozně udržet humanitární aktivity, které naše organizace realizuje, a které nejsou sociální službou. Jedná se však o aktivity, které velmi efektivně, cíleně a okamžitě pomáhají konkrétním lidem v nouzové situaci. Proto jejich realizaci považujeme za zásadní a nezbytnou k doplnění komplexnosti poskytování služeb lidem ohroženým sociálním vyloučením, ať se jedná o osamělé jednotlivce či rodiny s malými dětmi žijící na hranici chudoby. Tyto naše aktivity široce přesahují běžnou cílovou skupinu, na kterou se zaměřují námi poskytované sociální služby.

V rámci projektu chceme zajistit pokračování realizace těchto humanitárních aktivit:

1) Poskytování potravinové a jiné hmotné pomoci
Jedná se o příjem a výdej zdarma získaných potravin a jiné hmotné pomoci (oblečení, potřeby pro děti, drobné vybavení domácnosti apod.), které rozdělujeme dle transparentních pravidel mezi potřebné. Tuto aktivitu realizujeme ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. s. a soukromými dárci. Aktivita je hojně využívána sociálními pracovníky úřadů.

Od roku 2017 výrazně narostlo množství potravin a jiných komodit k rozdělení mezi potřebné obyvatele Ostravy a to díky partnerství naší organizace v projektu v rámci OP PMP, jehož nositelem je MPSV a nové zákonné povinnosti supermarketů věnovat neprodané nezávadné potraviny na humanitární účely.

2) Podpora dobrovolnické práce
Naším cílem je rozšířit dobrovolnické aktivity v organizaci, které jsou v poslední době výrazně spojeny právě s potravinovou a materiální pomocí a podporou sociálního začleňování. V rámci projektu chceme uspořádat k Mezinárodnímu dni dobrovolníků slavnostní posezení s dobrovolníky s drobným občerstvením, jako poděkování za celoroční práci.

Místem realizace projektu je území statutárního města Ostravy.
Výdejní místo pro potravinovou a materiální pomoc je na adrese U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze. 

Doba realizace projektu: 1.1. – 31.12.2021.

 

Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=5338