Informace pro zájemce o oddlužení v Ostravě

K Návrhu na povolení oddlužení je třeba doložit:

  • Všechny příjmy a pracovní smlouvy 12 měsíců zpětně.
  • Usnesení o exekuci, úvěrové smlouvy, upomínky atd. Ne výpisy z komerčních rejstříků!
  • Rodné listy vyživovaných dětí a rozsudek o svěření do péče a určení výživného.
  • Rozsudek o rozvodu.
  • Smlouvy a aktuální naspořené částky u stavebního, důchodové nebo životního pojištění a spoření.
  • Oddací list (v případě manželů).
  • Potvrzení o zrušení živnosti (v případě podnikatelů).
  • Velký technický průkaz od vozidla.

 

Na první konzultaci se dozvíte, zda splňujete podmínky vstupu do oddlužení. Dokumenty můžete přinést na první konzultaci nebo je nosit postupně. Jakmile má poradkyně všechny podklady k dispozici, může sepsat váš Návrh na povolení oddlužení a poslat jej na Krajský soud. Sepsání Návrhu je, jako všechny služby Občanské poradny, bezplatné.

Na první konzultaci se objednávejte na čísle: 602 248 693.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=5367