Return to Poskytujeme

Terénní programy

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=55

Informační letáky služby Terénní programy Ostrava

Manuál pro zájemce a uživatele služby 2018 Informační leták 2018

Co děláme (TP)

Služba poskytuje zejména: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí: zprostředkovávání telefonních hovorů v rámci řešení jejich nepříznivé životní situace, doprovázení uživatele služeb při vyřizování osobních záležitostí na úřady, soudy, veřejné instituce k lékaři apod., vyhledávání a poskytování informací uživatelům. b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a …

Informace o naší službě – veřejný závazek služby (TP)

Poslání služby Posláním služby je vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, a poskytovat jim služby v jejich přirozeném prostředí. Terénní pracovníci usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, byl zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti. Služba je …

Čím se řídíme (TP)

Zásady poskytování služby Individuální přístup k uživatelům služby Ke každé osobě pracovník přistupuje jako k jedinečné s jedinečným problémem. I když dvě osoby mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně. Komplexní přístup k řešení problému uživatele Při řešení problémů uživatele pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti uživatele a jeho blízkého sociálního …

Etický kodex terénního pracovníka (TP)

Etický kodex TERÉNNÍHO pracovníka SPOLEČNĚ-JEKHETANE o. p. s

Práva a povinnosti uživatelů služby (TP)

Práva uživatele  Vyjádřit se ke službě, podat stížnost. Seznámit se s dokumentací která je o něm vedena, případně požádat o její písemnou podobu. Ukončit smlouvu bez udání důvodu. Vyměnit klíčového pracovníka. Vystupovat anonymně. Uživatel má právo rozhodovat o řešení svého problému, dle vlastního uvážení. Právo na změnu zakázky. Právo na ochranu svých osobních údajů. Právo …

Jak se můžete vyjádřit ke službě (TP)

Služba Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podané zpětné vazby jsou vítaným zdrojem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb. Typy zpětné vazby: podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak), připomínka – ke kvalitě poskytnuté služby (formě, úrovni, úplnosti apod.), stížnost – vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté …

Kapacita služby (TP)

Okamžitá kapacita na pracovníka je 1 uživatel.    

Provozní doba a kontakty (TP)

1. Osobně: Kdekoliv ve vyloučených lokalitách, kde se pracovníci pohybují: Ostrava-Přívoz: pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 středa 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 pátek 9:00 – 12:00     Ostrava-Poruba:   středa  9:00 – 12:00 13:00 – 16:00   Šumperk: (v Šumperku a dalších lokalitách na Šumpersku). pondělí …