Return to O nás

Certifikace

Registrace sociálních služeb

V průběhu roku 2007 naše organizace splnila všechny podmínky pro registraci sociálních služeb uložené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutím odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 103476/2007 ze dne 11. 10. 2007 byly úspěšně zaregistrovány tyto služby:

  • Odborné sociální poradenství (Občanská poradna)
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
  • Terénní programy

V lednu roku 2009 byla zaregistrována další sociální služba:

  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (KLUB-KO)

Registrace 13.9.2011

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Koncem roku 2007 požádala naše organizace odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to pro odborné zaměstnance v přímé péči všech registrovaných sociálních služeb. Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí bylo naší organizaci uděleno rozhodnutím odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 21510/2008 ze dne 4. 2. 2008

Poverení OSPOD 2013

 

Akreditace pro poskytování právních informací § 39 odst. 1 pism. a) zákona o obětech trestných činů

Akreditace

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=94