Zpět na O nás

Projekty

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=98

Projekty 2019

Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE Investiční dotace na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018 II. etapa investičního projektu Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE – základní rekonstrukce budovy U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze – byla finančně podpořena Moravskoslezským krajem formou investiční dotace ve výši  Kč 614 600,- v Programu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na …

Projekty 2022

PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2022 FINANCOVANÝ Z KAPITOLY 313 – MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU Účelem dotace je podpora realizace 4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy: KLUB-KO Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2022   …

Projekty 2018

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2018 Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Moravskoslezském kraji. Cílem dotace je zajištění běžného provozu 4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy: odborné sociální poradenství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE) terénní programy sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO nízkoprahové …

Projekty 2017

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2017 Program na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017 Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Moravskoslezském kraji. Cílem dotace je zajištění běžného provozu 4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města …

Projekty 2016

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2016 Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Moravskoslezském kraji Cílem dotace je zajištění běžného provozu 4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy: odborné sociální poradenství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE) terénní programy sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO nízkoprahové …

Projekty 2015

Projekt „Jaké je to „na horách“?“ – pobytový tábor pro děti v Beskydech – finančně podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje   Projekt „Bydlíme!!!“ – podpora osob využívajících sociální bydlení – finančně podpořeno z rozpočtu statutárního města Ostravy   Projekt „OSTRAVA – SPOLEČNĚ PROTI LICHVĚ A DLUHŮM“ – zvyšování finanční gramotnosti – realizace služeb v projektu statutárního …

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012

Projekty 2011

Individuální projekt v Olomouckém kraji: Zajištění integrace příslušníků romských komunit Naše organizace spolupracuje od 10. 1. 2011 na projektu realizovaného v Olomouckém kraji s názvem „Zajištění integrace příslušníků romských komunit“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/15.00005, který je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Podrobnější informace o projektu naleznete ZDE   …

Projekty 2010

Projekt „Podpora terénní sociální práce v rizikových lokalitách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“ Projekt byl realizován od května do listopadu ve spolupráci s městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz za finanční podpory Statutárního města Ostravy, jehož cílem bylo rozšíření terénní práce v rizikové lokalitě obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Do projektu bylo zapojeno celkem 10 rodin, které …

Projekty 2009

Projekt „Umění nás mění!“ Záměrem tohoto projektu bylo prezentovat sociální problémy prostřednictvím umělecké tvorby. Tématem byla změna náhledu a vnímání odlišných ras, národností a etnik jako něco co je součástí naší společnosti. V rámci projektu byla realizována soutěž pro studenty středních škol, osvětová kampaň v médiích a dopravních prostředcích a výstava vítězných prací. Projekt má své …

Projekty 2008

SPOLU TO DOKÁŽEME ! „Spolu to dokážeme!“ byl náš dvouletý projekt (2007-2008), jehož hlavním cílem byla spolupráce majority a romské minority na přibližování společných a rozdílných znaků obou kultur majoritě.  Realizací projektu byla dána příležitost etnicky smíšené skupině středoškoláků naučit se poznávat se navzájem a prostřednictvím vzájemné spolupráce předat poznané o Romech vrstevníkům z majority. Více se …

Projekty 2007

SPOLU TO DOKÁŽEME ! „Spolu to dokážeme!“ byl náš dvouletý projekt (2007-2008), jehož hlavním cílem byla spolupráce majority a romské minority na přibližování společných a rozdílných znaků obou kultur majoritě.  Realizací projektu byla dána příležitost etnicky smíšené skupině středoškoláků naučit se poznávat se navzájem a prostřednictvím vzájemné spolupráce předat poznané o Romech vrstevníkům z majority. Více se …