Měsíc květen v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze

Téma měsíce května bylo v našem nízkoprahovém zařízení zaměřeno na oblast ochrany přírody. V průběhu celého měsíce probíhaly s dětmi aktivity, které měly za cíl zvýšit informovanost dětí ohledně života zvířat a poznávání přírody. Proběhla rovněž beseda na téma: „Jak se chovat k přírodě“. Palčivým problémem je často chování dětí ke zvířatům, proto v rámci besedy proběhla diskuze o vhodném chování ke zvířatům. Děti byly také poučeny o tom, jak se mají chovat k životnímu prostředí.

V tomto měsíci se pracovníci také zaměnili na zlepšení prospěchu a školní docházky dětí. S dětmi byly vedeny rozhovory ohledně povinné školní docházky s cílem vysvětlit negativní dopady záškoláctví a neomluvené absence. Pracovníci se rovněž věnovali dětem v oblasti pomoci vhodné přípravy na vyučování. Opětovně proběhly motivační rozhovory ohledně důležitosti dobrého prospěchu ve škole a také nutnosti slušného chování ve škole.

Další neměně důležitou rozhovory byly skupinové i individuální rozhovory o tom, jak se chovat k sobě navzájem. Pracovníci dětem vysvětlovali, jak se chovat asertivním způsobem a také jak se chovat v případě konfliktních situací. Bylo hovořeno o tom, jak reagovat v případě provokací vrstevníků a jak se nezapojovat do bitek.

V rámci projektového děti mohly navštívit Novou radnici a Vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě. Děti měly tak jedinečnou příležitost si prohlédnout Ostravu a její pamětihodnosti z ptačí perspektivy.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 probíhaly tréninky ve fotbale a fotbalové zápasy v rámci Don Bosco ligy. Starší hráči (ročník 2007-2009) se zúčastnili dvou utkání v rámci Ligy dorostenců 2023. V oblasti streetových tanců se děti mohly účastnit taneční soutěže Summer dance cup Boskovice, Děti se na tuto soutěž připravovaly v rámci tanečních aktivit pod vedením zkušené lektorky streetových tanců. Na této soutěží byly děti opět úspěšné. Na svém prvním tanečním vystoupení dosáhla Anička svého prvního úspěchu a získala 3. místo v kategorii hip hop. Společně s Markétou poté obsadila 2.místo za duo v téže kategorii. Ve skupině chlapců jsme také slavili úspěch. Láďa s Radkem obsadili ve svých kategoriích rovněž 2. místo. GRATULUJEME.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7343

Výtvarné tvoření v KLUBÍKU

Pro děti v KLUBÍKU byla tentokrát připravena výtvarná aktivita. Děti společně s maminkami se zapojily do malování šeříku a dalších jarních květin. Nejzdařilejší výtvarná díla budou vystavena u příležitosti výtvarné vernisáže, kterou každoročně naše organizace pořádá.  Výtvarnou vernisáž si budete moci po celý srpen prohlédnout v knihovně města Ostravy na pobočce v Ostravě-Vítkovicích.

V rámci našeho KLUBÍKU podporujeme u dětí a jejich rodičů zapojení do aktivizačních činností a výchovně-vzdělávacích aktivit, které posilují rozvoj vzájemné kooperace, upevňují správné vzorce chování a umožňují dětem se rozvíjet v oblasti interpersonálních vztahů.

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7323

Měsíc duben v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

V měsíci dubnu v našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež probíhaly aktivity, které byly zaměřeny na zvýšení informovanosti ohledně města Ostravy a České republiky. Dětem pracovníci vysvětlovali, proč je důležité znát svou adresu a dobře se orientovat v místě bydliště. Děti a mládež měla také příležitost si prověřit své znalosti v rámci vzdělávacího kvízu o České republice. 

Na závěr měsíce proběhla beseda s názvem: „Jak se orientovat ve svém životě“, při které bylo s dětmi diskutováno o správných rozhodnutích v životě (vhodná volba vzdělání a zaměstnání, založení rodiny).

S dětmi se rovněž pracovníci zapojili do projektu Psaní od srdce. Smyslem projektu je poslat dopis seniorům, kteří už si s nikým nedopisují. Děti se tímto způsobem naučí psát dopisy a zároveň se touto aktivitou otevírá prostor s dětmi hovořit o starších lidech a jejich životě.

V tomto měsíci rovněž pracovníci dětem pomáhali s přípravou na vyučování a vedli s nimi rozhovory nejen o nutnosti pravidelné školní docházky a dobrého prospěchu, ale také o slušném chování ve škole a zvláště k slušnému chování k učitelům.

Pozornost byla věnována i agresivnímu chování mezi vrstevníky. Pracovníci s uživateli rozebírali správné způsoby chování a řešení konfliktních situací neagresivním způsobem. Rovněž se pracovníci zaměřili na komunikaci děti v interpersonálních vztazích, s dětmi rozebírali vhodný způsob komunikace bez vzájemné provokace a  osočování.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 proběhlo několik významných aktivit. 

První akci byl VELIKONOČNÍ POHÁR SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2023 ve stolním tenise, který se konal v areiálu Dona Bosca v Ostravě. Akce se zúčastnilo celkem 26 účastníků, vyslaných ze šesti neziskových organizací.  Největšího úspěchu dosáhl hráč Kuba B. z našeho nízkoprahového zařízení, který s přehledem dokázal vyhrát v karegorii starších hráčů.

V dubnu začala jarní část Don Bosca ligy ve fotbale, do které se zapojili mladší chlapci nejen z našeho nízkoprahového zařízení, ale také chlapci z okolí ulice Jílová.    

Dne 22.4.2023 proběhl v Don Boscu fotbalový turnaj O putovní pohár blah. P. G. Frassatiho. Z našeho nízkoprahového zařízení se turnaje účastnilo celkem 13 hráčů. V nejstarší věkové kategorii (ročník 2006-2008) skončili naši hráči na 5. místě. Skvělého výsledku dosáhli nejmladší hráči (ročník 2012 a mladší), kdy dokázali vyhrát 3.místo .
 

Na začátku dubna proběhl nábor tanečníků do aktivity streetových tanců. Ty jsou vedeny zkušenou lektorkou, která u dětí podporuje nejen smysl pro taneční pohyb, ale také smysl pro disciplínu a vzájemnou spolupráci mezi sebou navzájem.

Dne 21.4.2023 se deset dívek z našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze zúčastnilo tanečního vystoupení v rámci oslav Dne Romů, který se konal na Církevní základní škole a mateřské škole Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze. Dívky na této akci zatančily pásmo tradičních romských i moderních streetových tanců.

V rámci hudbeních aktivit se děti zapojily do zpěvu lidových písní za doprovodu kláves a také si zkusily zahrát na kytaru.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7299

Fotbalový turnaj O Putovní pohár blah. P. G. Frassatiho

Dne 22.4.2023 proběhl v Don Boscu fotbalový turnaj O putovní pohár blah. P. G. Frassatiho. Záštitu nad touto sportovní akci převzal starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr Veselka, předání cen proběhlo z rukou místostarostky Mgr. Aleny Pataky.
 
Z našeho nízkoprahového zařízení se turnaje účastnilo celkem 13 hráčů. V nejstarší věkové kategorii (ročník 2006-2008) skončili naši hráči na 5. místě. Skvělého výsledku dosáhli nejmladší hráči (ročník 2012 a mladší), kdy dokázali vyhrát 3.místo 🥉. Pro většinu malých hráčů byl tento turnaj vůbec první příležitostí, jak si zahrát na velkém fotbalovém hřišti.
 
Na reportáž z tohoto fotbalového turnaje se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=cqsikaLJ0C4.
 
Sportovní aktivity probíhají v našich nízkoprahových zařízeních v rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023, který je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Děkujeme za podporu 🙂.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7263

Taneční vystoupení na Církevní základní škole a mateřské škole Přemysla Pittra

Dne 21.4.2023 se deset dívek z našeho nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze zúčastnilo tanečního vystoupení 💃 v rámci oslav Dne Romů, který se konal na Církevní základní škole a mateřské škole Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze. Dívky na této akci zatančily pásmo tradičních romských i moderních streetových tanců. Moc děkujeme vedení školy a učitelům této školy za organizaci celé akce a také za pozvání na tuto akci 🌷🌹🌷.
 
Taneční aktivity jsou u dívek velmi oblíbené, rády se účastní nejrůznějších tanečních vystoupení a soutěží. Tanec podporuje nejen rozvoj kooperace mezi dívkami, ale utužuje i jejich přátelství, přináší smysluplné trávení volního času a samozřejmě díky pohybu zlepšuje jejich zdravý životní styl.
 
Taneční aktivity v našich nízkoprahových zařízení probíhají v rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023, který je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7258

VELIKONOČNÍ POHÁR SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2023

Pěkný sportovní den na zelený, velikonoční čtvrtek 6. 4. 2023 zažily děti z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež nejen z Ostravy. Ve spolupráci se Salesiánským střediskem volného času Don Bosco jsme pro ně připravili turnaj ve stolním tenise. Akce se zúčastnilo celkem 26 účastníků, vyslaných ze šesti neziskových organizací. Na turnaj vyslaly své hráče, ve dvou věkových kategoriích, nízkoprahy z těchto neziskovek:

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., NZDM Přívoz a Poruba

CENTROM, o. p. s.

Vzájemné soužití, o. p. s., NZDM Liščina

Pavučina o. p. s. Ostrava-Kunčičky, NZDM Free klub

Armáda spásy v ČR, Kopřivnice,  NZDM Kamarád

Salesiánské středisko volného času Don Bosco, Ostrava

 

Záštitu nad 5. ročníkem naší sportovní akce velkoryse převzal starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pan Petr Veselka, který osobně předal všem dětem pamětní medaile a vítězům obou věkových kategorií trofeje a  věcné ceny.  Akci zahájila místostarostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz paní Alena Pataky, která popřála všem dětem úspěch.

V kategorii mladších dětí vybojoval 1. místo Lukáš Polhoš (Salesiánské středisko volného času Don  Bosco, Ostrava). V kategorii starších dětí vybojoval 1. místo  Jakub Baláž  (SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., NZDM Přívoz).

Letos jsme také poprvé k účasti na akci pozvali nízkoprahy z jiných měst v Moravskoslezském kraji. Své hráče vyslal NZDM Kamarád z Kopřivnice (Armáda spásy v ČR) a hned napoprvé uspěli. Milan Barsony obsadil, po tvrdém finálovém boji, ve starší věkové kategorii 2. místo.

Všichni účastníci turnaje dodržovali pravidla soutěže a hráli fair play. Nápomocni k tomu byli rozhodčí turnaje pánové Jiří Zapletal, Alan Srněnský, Alex Štec a hlavní rozhodčí pan Jan Effenberger.

Akci jsme uspořádali za finanční podpory statutárního města Ostravy a MŠMT. Náš dík patří také Potravinové bance v Ostravě, z. s., která akci podpořila darováním potravin a sladkostí pro zúčastněné děti.

Na reportáž z tohoto utkání se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=Kd7Lp9PrlKE.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7249

Měsíc březen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Měsíc březen byl v našem nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze zaměřen na téma komunikace v mezilidských vztazích. Pracovníci pro děti připravili aktivity a vzdělávací hry, které měly za cíl si správné osvojit asertivní komunikaci. K tomuto tématu proběhla beseda ohledně správné komunikace dětí k vrstevníkům i dospělým. Pozornost byla věnována i správné komunikaci dětí k učitelům ve škole.

Jednou ze vzdělávací her byla i soutěž o nejlepšího čtenáře. Mnoho dětí má s touto dovedností potíže, proto pracovníci děti v rámci těchto aktivit podporují si čtení neustále procvičovat. Pracovníci tímto zábavným způsobem děti motivují k lepším školním výsledkům. Další vzdělávací hrou, kterou pracovníci pro děti a mládež zorganizovali, byla soutěž o nejlepšího vypravěče. Účelem této aktivity bylo zapojit děti do skupiny vrstevníku, zvládnout překonat ostych a vyprávět určitý příběh. Tato aktivita přispěla nejen k rozvoji slovní zásoby, ale také k posílení odpovědnosti za své vystupování před publikem. Děti tyto aktivity velmi baví, vzájemně se podporují a snaží se neustále zlepšovat, jak při své prezentaci, tak při společných aktivitách mezi vrstevníky.

V průběhu celého měsíce března probíhala pomoc s přípravou na vyučování, pomoc a podpora při vypracování domácích úkolů či při upevnění si učiva z jednotlivých předmětů. Pracovníci s dětmi opětovně hovořili o nutnosti pravidelné školní docházky a správného chování ve škole.

Jarní prázdniny v našich nízkoprahových zařízeních byly zaměřeny na zvýšení informovanosti v oblasti přírody, historie a práce hasičů. Pracovníci s dětmi navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě a Hasičské muzeum města Ostravy, kde se děti v rámci prohlídky a výkladu odborníků dozvěděly zajímavé informace z výše uvedených oblastí. Pro mnohé děti byla návštěva muzeí jedinečnou příležitostí, jak nejen strávit příjemný čas se svými kamarády, prohlédnout si např. přírodovědné a historické sbírky z našeho kraje, ale také si upevnit pravidla slušného chování v kulturních zařízeních.

Mezi oblíbené aktivity v našem nízkoprahovém zařízení patří i kreativní tvoření a vyrábění. Tentokrát si děti za pomocí pracovnic vytvořily sádrové odlitky, které následně vybarvily akrylovými a temperovými barvami. Díky těmto aktivitám u děti pracovníci mohou podporovat jejich trpělivost, samostatnost a snahu dotáhnout aktivitu do konce. Výtvarné aktivity podporují kreativitu, rozvíjí jemnou motoriku a hlavně přináší dětem radost .

Tento měsíc pracovníci nezapomněli  ani na aktivity pečení, při kterých s dětmi upekli turecké sušenky a usmažili palačinky.

 

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 proběhl nábor fotbalistů a pod vedením zkušeného trenéra začaly probíhat pravidelné fotbalové tréninky. Někteří hráči budou pokračovat v jarní části Don Bosca ligy ve fotbale. Tyto sportovní aktivity přispívají nejen k produktivnímu trávení volného času dětí a mládeže, ale také k upevnění týmové spolupráce, k posílení dodržování pravidel a fair play.

V tanečních aktivitách probíhaly tréninky a příprava na veřejné vystoupení, které proběhne v měsíci dubnu. Důraz při nácviku tanců byl kladen na vzájemnou spolupráci dětí a posílení kamarádských vztahů. Tento měsíc zároveň probíhala příprava hráčů na Velikonoční pohár SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2023 ve stolním tenise.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7224

Vítání jara v našem KLUBÍKU

Vajíčka, pomlázka a kuřátka …. to jsou symboly Velikonoc, svátků jara. Také už se nemůžete dočkat, až bude jaro, vše pokvete, bude vonět, sluníčko bude svými paprsky hřát?. Děti z našeho KLUBÍKU si to čekání zkrátily a namalovaly si veselá kuřátka, která jim rozjasnila den. S výsledkem svého snažení byly velmi spokojeny, posuďte sami…

                         

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7206

SBÍRKA ŠKOLNÍCH POMŮCEK

V rámci projektové výuky Ostravské univerzity,  studentky Fakulty sociálních studií vykonávaly v naší organizaci praktické vzdělávání. V průběhu tohoto vzdělávání studentky realizovaly v sociálně aktivizační službě KLUB-KO projekt na podporu rodin z nízkopříjmových rodin, jejichž cílem bylo podpořit děti sbírkou školních potřeb. Děkujeme studentkám za jejich snahu, spolupráci a pomoc našim klientům.

                       

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7199

Oznámení o uzavření nízkoprahových zařízení ve dnech 23.-24.3.

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze (Božkova 65), že je služba ve čtvrtek 23.3. z provozních důvodů UZAVŘENA. V Ostravě-Porubě (Dělnická 20), je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v pátek 24.3.2023 z provozních důvodů  taktéž UZAVŘENO.
 
Děkujeme za pochopení.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7192