Změna otevírací doby našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Od 1.9. 2020 dochází ke změně otevírací doby našich Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež následujícím způsobem: Otevírací doba je opětovně doplněna o individuální konzultace, při kterých mohou děti a mládež řešit své problémy s pracovníky podle svých indviduálních potřeb. Pracovníci se takto mohou uživatelům věnovat intenzivněji při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4962

Fotbalové soustředění

Ve dnech 25.8. – 27.8. se děti z našich nízkoprahových zařízení účastnily fotbalového soustředění v krásném prostředí Horní Lomné. Celé soustředění bylo koncipováno jako příprava na fotbalovou Don Bosco ligu, které se děti každý rok pravidelně účastní. Důraz byl kladen na pravidelné tréninky, schopnost dětí hrát v týmu, dodržování fair play a a utužení disciplíny. Tréninky byly doplněny soutěžemi, které byly zaměřeny na posílení fyzické kondice. Všem dětem se soustředění líbilo, aktivně se zapojovali do všech aktivit a těší se na další soustředění příští rok:). 

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu našeho projektu Tancem, zpěvem a sportem proti nudě II.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4957

Vernisáž „Svět zvířat“

Dne 12.8. proběhla v knihovně města Ostravy-pobočka Vítkovice tradiční vernisáž výtvarných prací. Tato vernisáž byla spojená s doprovodným programem dětí z našich nízkoprahových zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Děti si připravily taneční a pěvecké  vystoupení.  Celý program završila vědomostní soutěž ze života zvířat. Všem dětem děkujeme za účast a za aktivní podílení na programu. Pracovníkům NZDM a pracovníkům knihovny děkujeme za pomoc s organizací vernisáže. Těšíme se příští rok na shledanou!

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4935

Projektový dny „Dopoledne s koňmi“

Dne 10. a 20.8. 2020 proběhly v rámci projektu „Chceme, vědět, umět, znát!“ pro děti z našich nízkoprahových zařízení projektové dny „Dopoledne s koňmi“. Projektové dny se konaly na Dětském ranči v Hlučíně a byly koncipovány tak, aby se děti mohly dozvědět informace ze života koní (dozvědět se informace o stavbě těla koně, získat informace o základních plemenech koní a o jezdecké výstroji), uvědomit si, jaké je využití koní a následně si prakticky vyzkoušet, jak se o koně správně starat. Děti měly možnost si rovněž prohlédnout jakým způsobem bývají koně ve stáji ustájeni. Poté si vyzkoušely čistění boxů koní (zametání boxů, vození koleček na hnojiště, stlání slámy a pilin). Následně byla pro děti připravena názorná ukázka toho, jak se správným způsobem starat o koně (jakým způsobem se jim čistí srst, hříva i kopyta). Tuto činnosti si poté za dozoru a slovní pomocí pracovníků vyzkoušely. Završením projektových dnů byla rekondiční jízda na koni.

Cílem projektových dnů bylo i naučit děti vzájemně spolupracovat při aktivitách, vést je k toleranci, rozvíjet jejich komunikační dovednosti při kladení otázek a při rozhovorech s pracovníky a sebou navzájem.

Dětí zhodnotily projektové dny velice příznivě. Pozitivně oceňovaly to, že měly možnost přistoupit ke koním na velmi blízkou vzdálenost a vyzkoušet si, jak o koně správně pečovat. Děti mají  vzhledem ke své nepříznivé socioekonomické situaci jen velmi omezené příležitosti navštěvovat podobná zařízení např. zoologické zahrady, ranče či farmy zvířat. Nemají dostatečnou možnost vnímat a poznávat přírodu a zvířata v přímém kontaktu, proto byly projektové dny pro ně velice přínosné.  Z rozhovorů pracovníků s dětmi vyplynulo, že by se rády opětovně zúčastnily obdobných projektových dnů. Několik dětí se chce zapojit v budoucnosti do práce s koňmi formou brigády, který Dětský ranč Hlučín, z. s. pro děti od 13 let nabízí.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4925

Návštěva zoologické zahrady ve Dvoře Králové

Ve dnech 3.-4.8. se děti z našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze zúčastnily dvoudenního výletu do Královéhradeckého kraje. Naším cílem byla návštěva zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Děti měly možnost absolvovat večerní prohlídku safaribusem kolem výběhů a Africkým safari přímo mezi zvířaty. Děti si takto mohly prohlédnout zebry, žirafy, antilopy a vodušky v záři zapadajícího slunce.

Následující den nás čekala prohlídka samotné zoologické zahrady a jízda lvím safari, kde jsme na trase dlouhé 600 metrů, zavítali mezi africké a berberské lvy a lvice. Lví safari bylo otevřeno v roce 2015 a je jediným svého druhu v České republice.  

Dětem se tento výlet moc líbil, dozvěděly se spoustu zajímavých informací o životě zvířat, poznaly nové místo v České republice a upevnily kamarádství mezi sebou navzájem.

A protože výletů není nikdy dost :), tak jsme se vydali na další prohlídku. Navštívili jsme město Josefov a jeho podzemí. Pevnost Josefov je unikátní vojenský komplex pevnostního opevnění a jeho rozsáhlé podzemní chodby dnes mají délku 38 km, přičemž turisticky přístupná trasa má pouze 1 km. Trasu jsme absolvovaly s průvodkyní, která nám představila informace o pevnosti (např. to, že pevnost Josefov byla postavena z popudu císaře Josefa II v letech 1780 až 1787 jako obranný prvek proti Prusku). Na konci prohlídky nám průvodkyně dokonce zahrála i na pikolu, aby nám mohla zprostředkovat šíření zvuku v podzemí. Celou prohlídku děti absolvovaly se svítilnou s hořící svíčkou. Dokonce si krátkou část trasy mohly projít v úplné tmě:). 

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Chudé děti chtějí poznat Královehradecký kraj“.  

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4891

Vernisáž výtvarných prací „Svět zvířat“ v knihovně města Ostravy-pobočka Vítkovice

Srdečně zveme všechny naše přátelé, uživatele a celou širokou veřejnost na vernisáž výtvarných prací „Svět zvířat“, která se bude konat dne 12.8. od 14:30 v knihovně města Ostravy – pobočka Vítkovice. Součástí vernisáže bude i taneční vystoupení dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Těšíme se na Vás :).

Od 3.8.- 28.8. budou v knihovně vystaveny výtvarné práce a výrobky dětí z našich nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby KLUB-KO a centra pro děti a jejich rodiče SPOLU 2. Neváhejte a přijďte si je prohlédnout.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4875

Taneční soustředění v Horní Lomné 2020

Díky projektu „Pomůžeme dětem změnit život“ Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem – a programu „Vy rozhodujete my pomáháme“ se mohly děti z Nízkoprahového zařízení SPOLEČNĚ-JEKHETANE zúčastnit ve dnech 19. – 23. 7. tanečního soustředění. Toto soustředění probíhalo stejně jako minulý rok v krásném prostředí v Horní Lomné. Účelem soustředění bylo připravit děti na následující taneční sezónu ve streetových tancích a motivovat je k co nejlepším výsledkům na tanečních soutěžích. Pro děti, které ve streetových tancích mají menší zkušenosti, bylo soustředění zaměřeno na osvojení základních tanečních prvků a zdokonalení pohybových dovednosti. Kromě tanečního programu pracovníci pro děti připravili vědomostní soutěže a jiné zábavné aktivity. Taneční soustředění přispělo k prohloubení kamarádství mezi dětmi, k posílení dodržování pravidel a vzájemného respektu mezi sebou navzájem.

 

Taneční soustředění bylo financováno ze sbírky Pomozte dětem organizovanou Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

 

Děkujeme také Nadačnímu fondu Tesco za finanční podporu našeho projektu: „Tábor pro chudé děti“.  

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4855

Den záchranných složek v Hanušovicích 2020

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. uspořádala dne 27. června 2020 v Hanušovicích již pátý ročník akce „Den záchranných složek 2020“. Akci jsme uspořádali v rámci realizace projektu „Společně na Hanušovicku 2020“, který byl finančně podpořen dotací Úřadu vlády ČR v dotačním programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2020.

„Den záchranných složek 2020“ jsme uspořádali pro širokou veřejnost v nově vybudovaném H-PARKU v Hanušovicích, ve spolupráci s Městem Hanušovice a několika dalšími neziskovými organizacemi. Pro 400 – 500 účastníků akce z Hanušovic a ze širokého okolí byl připraven bohatý program. Děti zde měly možnost bezplatně využít vstupu na kolotoče, skákací hrady či trampolíny. O zábavu se postaral klaun, děti malé i větší, si mohly vyzkoušet běh s hasnicí k „požáru“ a hašení, osahat si policejní výbavu, posadit se do policejního vozu i na čtyřkolku.

Na akci měly možnost prezentovat svoji činnost některé neziskové organizace, které působí na Hanušovicku – Podané ruce, Armáda spásy, Charita Šumperk a SONS Šumperk. SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. prezentovala účastníkům akce zejména činnost komunitního centra Gombík, které provozuje v Hanušovicích, za finanční podpory Olomouckého kraje.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník.

Plakátek akce:

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4828

Literární čtení romských autorek v Ostravě-Porubě

Dne 19.6. probíhalo v našem Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Porubě literární čtení romských spisovatelek Evy Danišové, Květoslavy Podhradské a Evy Kropiwnické. Cílem této akce bylo prostřednictvím autorského čtení ukázat, jak bohatý a krásný je romský jazyk.

Program byl doplněn tancem Laury Horváthové – Mistryně světa v latinskoamerických tancích a hrou na housle p. Ondiče. Všem děkujeme za skvělý podvečer a těšíme se opět na shledanou :).

 

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4789

Prázdninová otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Od 1.7.-31.8.2020 je upravena otevírací doba v našich nízkoprahových zařízení následujícím způsobem.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?p=4782